arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energieconvenanten MJA3 en MEE

Energie

De Meerjarenafspraak Energie-Efficiëntie ETS-ondernemingen (MEEE) en Meerjaren Afspraak Energie-efficiency (MJA3) convenanten zijn afspraken tussen Rijksoverheid, bijna 1.000 bedrijven en meer dan 30 branches gericht op efficiënter energiegebruik. De convenanten liepen tot en met 2020 en vertegenwoordigden ca. 80% (809 PJ) van het industriële energiegebruik in Nederland. De FME zet zich namens haar leden in om met Rijksoverheid in 2021 te komen tot een nieuw convenant gericht op CO2 efficiency verbetering. 

Elke vier jaar maken de deelnemers een Energie-Efficiëncy Plan (EEP). De Meerjarenafspraak Energie-Efficiëntie ETS-ondernemingen (MEEE) is bedoeld voor zeer grote bedrijven. Vanuit FME doen 20 FME bedrijven mee aan de derde Meerjaren Afspraak Energie-efficiency (MJA3) via het deelconvenant Overige Industrie (MJA3-OI).

Succesvol MJA3

Het MJA3 is een succes, de doelstelling is al in 2017 gehaald. Dit meldt  Minister Wiebes aan de Tweede Kamer in november 2020 op basis van de resultaten over 2019. De FME bedrijven van de MJA-OI dragen daar goed aan bij. Cumulatief hebben de MJA3-OI bedrijven vanaf 2005 maar liefst 5,972 TJ aan besparende maatregelen bereikt. Met de 2,5% besparing uit 2019 komt de cumulatieve besparing van proces efficiency (PE) maatregelen sinds 2005 uit op 32,8% van het energieverbruik bij een doel van 30%.

PE

Energiebesparing is belangrijk. Een permanente productiegroei van de bedrijven in de technologische industrie en basismetaal heeft de afgelopen twintig jaar niet geleid tot toename van de CO2-uitstoot. De bedrijfstak verbeterde in die periode namelijk op spectaculaire wijze haar energie-efficiëntie. Dat gebeurde – en gebeurt – mede in het kader van meerjarenafspraken met de overheid.

Wat willen we bereiken?

FME is groot voorstander van energie efficiency convenanten: het zijn goed werkende instrumenten die tot uitstekende resultaten leiden. FME wil na 2020 een nieuw convenant met één groot verschil. Het nieuwe convenant moet niet langer gericht zijn op energie efficiency maar op CO2-efficiency. Het gaat om een Meer Jarenafspraak Reductie CO2 (MJRC). FME verwacht dat een MJRC convenant gemiddeld genomen meer CO2 efficiency oplevert dan de nieuwe Wet Energiebesparingsplicht plus CO2. Dit komt onder andere omdat:

  1. De Wet Energiebesparingsplicht plus CO2 staat een concernaanpak niet toe, een convenant kan dat wel.
  2. Maatregelen kunnen beter ingepland worden in de tijd en op logische momenten zoals bij overnames, renovatie, uitbreiding en verhuizingen van bedrijven.
  3. Bedrijven kunnen de zogeheten scope 3 maatregelen volgens de wet niet mee laten tellen. Maatregelen die bedrijven nemen in het kader van de circulaire economie blijven buiten beeld en bedrijven missen een stimulans hiervoor. Dit probleem kan een convenant oplossen.  
Lees ook het standpunt over de Wet Energiebesparingsplicht met co2-reductie
Sluiten