arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Fiscaal instrumentarium

Fiscaal

Innovatie is de zuurstof en het bestaansrecht van de technologische industrie. Onze bedrijven hebben internationaal gezien een goede uitgangspositie, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. Onze economie bevindt zich op een technologisch kantelpunt, R&D-investeringen blijven teveel achter en concurrenten presenteren kapitaalkrachtige en ambitieuze industrieplannen. China en de Verenigde Staten staan aan het begin van een superpower marathon rond economische en technologische macht die enkele decennia kan gaan duren. Ook Nederland en Europa moeten hun inspanningen intensiveren en radicaal investeren in kennis en technologie.

Meerjarige zekerheid

Meerjarige zekerheid is een cruciale randvoorwaarde voor het aanmoedigen van private investeringen in innovatie. Uit de evaluatie van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), die de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten verlaagd, blijkt dat de regeling zowel bij grote bedrijven als het mkb goed werkt en daadwerkelijk private loonuitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk bevordert. Ook de innovatiebox is een onmisbare pijler van het industriële vestigingsklimaat in Nederland, waarin R&D-intensieve grote bedrijven nauw samenwerken met innovatieve mki-bedrijven.

Wat willen we bereiken?

  1. Versterking van het fiscaal innovatie-instrumentarium zodat Nederland zich uit de crisis kan innoveren en het langjarige verdienvermogen van zowel grootbedrijf als mki duurzaam kan versterken. FME bepleit intensivering van de WBSO door de huidige loongrens te verlengen naar € 500.000 en het percentage van de tweede schijf verder te verhogen naar 18%.
  2. Behoud van de Innovatiebox. Deze regeling stimuleert ondernemingen te investeren in R&D-centra en het vermarkten van innovatie en productie in Nederland. De Innovatiebox draagt daarmee bij aan het ontstaan van sterke ketens. Het tarief binnen de regeling moet daarom op 7% blijven. Zo groeit Nederland richting de Europese R&D norm van 3%.
  3. Het effect van de PPS-toeslag moet worden verbeterd. Dit heeft als belangrijk voordeel dat bedrijven in moeilijke economische tijden niet hoeven te snijden in hun R&D-budgetten, onder andere voor reeds lopende innovatietrajecten. Verhoog het tarief van de PPS-toeslag daarom naar 50%. Zo wordt voorkomen dat we een dubbel corona-verlies lijden: eerst door het financiële verlies en straks nogmaals omdat we op innovatiegebied achterlopen.
Sluiten