arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Plant

Als iets mag én het is goed voor je bedrijf en aandeelhouders, moet je het dan ook doen? Het antwoord op deze vraag is al lang niet meer vanzelfsprekend ‘ja’. Bedrijven zijn méér dan winstmachines en moeten in hun doen en laten ook de effecten van hun activiteiten op mens en milieu meewegen. Nationaal en Internationaal. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent: bewust worden van de eigen 'impact', van de eigen 'footprint' en proberen negatieve effecten te minimaliseren. IMVO vergt continue aandacht en verbetering en is dus nooit ‘af’.

De OESO richtlijnen en de UN ‘Guiding Principles’ vormen de basis voor ons denken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het vraagt van bedrijven zich te vergewissen van de effecten van hun activiteit in hun markten en waardeketens op het gebied van mens, milieu en maatschappij waarbij ze negatieve effecten moeten mitigeren en de positieve versterken.

Nu is niet elk bedrijf voldoende groot om dit te doen. Een scherp zicht op je waardeketen, laat staan het beïnvloeden hiervan vergt een bepaalde omvang of machtspositie in de keten. Het is daarom van belang dat bedrijven helderheid en ondersteuning wordt geboden. Wat mag van wie worden verwacht op het gebied van IMVO en hebben alle partijen hierbij voldoende ondersteuning?

Waar het bedrijven nu vrij wordt gelaten de OESO-richtlijnen in te vullen en er onderling grote verschillen bestaan, kan wetgeving op het gebied van due diligence bijdragen aan een gelijk speelveld op het gebied van IMVO. Het is hierbij wel essentieel dat dit op Europees niveau gebeurt, om te voorkomen dat er een lappendeken aan nationale wetten ontstaat die juist het tegengestelde zou bewerkstelligen.

Wat willen we bereiken?

Een helder beleidskader voor IMVO, zo nodig gestut door Europese wetgeving, waarin een balans wordt gevonden tussen de doelstellingen van IMVO en een mondiaal gelijk speeldveld.

Sluiten