arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Investeer in R&D en innovatie

Innovatie

Het kabinet trekt per saldo te weinig geld uit voor innovatie. FME wil van innovatiebeleid daadwerkelijk groeibeleid maken. Innovatie wordt meer dan ooit het vliegwiel van de productiekracht, de zuurstof voor de arbeidsmarkt en de graadmeter van concurrentievermogen.

Innovatie is een nationale opgave en moet een maatschappij brede mindset worden. Achterlopen betekent minder nieuwe kennis, minder nieuwe producten, minder antwoorden op de grote vraagstukken van vandaag, mede door het wegtrekken van talent naar het buitenland. En uiteindelijk minder veiligheid, welzijn en welvaart.  

Focus op kansen

Het Topsectoren- en Innovatiebeleid legt een terechte focus op de kansen die technologie, innovatie en digitalisering bieden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering, een toegankelijke gezondheidszorg en een duurzame  voedselvoorziening. Sleuteltechnologieën zoals fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie krijgen hierbij een centrale rol. Ook heeft het kabinet-Rutte III de ambitie uitgesproken om het digitale koploperschap in Europa te claimen. Bij het uitspreken van dergelijke ambities moet er ook boter bij de vis.

Wat willen wij bereiken?

De wereldeconomie staat op de drempel van een nieuw industrieel tijdperk en de mondiale strijd om hightech kennis intensiveert. Concurrenten zoals China en de VS schroeven hun R&D-investeringen snel op. Uit de Global Competiveness Index 2018 van het World Economic Forum blijkt dat Nederland achterblijft met het toepassen van ICT (19e plek) en R&D-investeringen (9e plek). Daarom is een investeringsoffensief nodig. FME wil voorkomen dat Nederland achterop raakt als innovatieland. Hiervoor is nodig:

  • FME wil een verhoging van het innovatiebudget naar 3% van het bbp en bepleit een investeringsagenda om dit gat te dichten, zodat Nederland weer voorop kan lopen als  innovatieland en (sleutel)technologieën maximaal worden ingezet voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. 
  • Nederland heeft momenteel geen substantiële en meerjarige financiering voor Smart Industry. FME bepleit hiervoor structureel € 75 miljoen per jaar vrij te maken. Hiermee kan het gat met de mondiale innovatietop op het gebied van ICT-toepassing worden gedicht.

Downloads

Sluiten