arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Leven Lang Ontwikkelen – leren van peuter tot pensioen

Ontwikkelen

Door digitalisering, technologische- en sociale innovaties zijn organisaties en de inhoud van werk sterk aan het veranderen. Het is daarom van cruciaal belang dat huidige en nieuwe werknemers continu investeren in hun kennis en vaardigheden. De coronacrisis versterkt deze noodzaak. Investeren in skills draagt bij aan de motivatie van medewerkers, aan efficiency in bedrijven en onderscheidend vermogen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een leercultuur bij bedrijven, een ondersteunende opleidingsinfrastructuur en een beroepsbevolking die hiervoor open staat, actief ondersteund door de overheid.

Integrale benadering van peuter tot pensioen

Om tot een echte doorbraak te komen moeten wij de scheidslijn tussen initieel en post-initieel onderwijs doorbreken. Er moet één integrale benadering komen voor hoe wij in Nederland leren en ontwikkelen, van peuter tot pensioen. De tijd is voorbij dat je rond je twintigste een studie afrondt en klaar bent met leren.

We moeten de toekomstige beroepsbevolking nu al met de paplepel ingieten dat je je gedurende je hele leven blijft leren en ontwikkelen. Om dit te bereiken is het nodig dat de overheid regie pakt en moeten de juiste randvoorwaarden worden geschapen. Welke dat volgens ons zijn lees je hieronder. 

1. Regie vanuit de overheid

Om deze integrale benadering te realiseren, moet het nieuwe kabinet één minister verantwoordelijk stellen voor leren en ontwikkelen die de integrale aanpak uit gaat werken in een geregisseerd stelsel van beleid, regelingen en middelen. Goede ideeën verzanden nu in de verkokering bij departementen en lerenden zien door de bomen het bos niet meer. 

Door één minister regie te laten nemen op een leren en ontwikkelen gedurende het gehele leven, doorbreek je de ambtelijke scheidslijn tussen OCW – verantwoordelijk voor initieel onderwijs – en SZW – verantwoordelijk voor de beroepsbevolking. Je zorgt hiermee dat het hele stelsel van leren op elkaar aansluit en toegankelijk is voor iedereen.

2. De juiste faciliteiten

Onderwijs gericht op álle generaties: zowel jongeren als werkenden
Een leven lang ontwikkelen staat of valt bij de mate van flexibiliteit van het onderwijs om op de leerbehoeftes van alle generaties in te kunnen spelen. Iedereen moet welkom zijn om modules te volgen die aantrekkelijk zijn voor zowel jongeren als werkenden, en onderwijsinstellingen moeten de ruimte krijgen om lesstof plaats- en tijdsonafhankelijk aan te bieden. Hybride leren moet de norm zijn via bijvoorbeeld duaal leren en publiek onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Iedereen in Nederland heeft een persoonlijke Leerrekening
Een persoonlijk ontwikkelbudget is de oplossing voor leven lang ontwikkelen. Een leerrekening wordt ingezet voor een studie, algemene vaardigheden, voor functiegerichte- en arbeidsmarktrelevante scholing en voor andere vormen van ontwikkeling en loopbaanondersteuning. Bij de start van deze persoonlijke leerrekening moet deze gevuld worden met de leerrechten die iedere Nederlander ontvangt en in de loop van de jaren moet dit potje gevuld worden door de persoon zelf en de werkgever. Dit moet fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt voor werkgevers en werknemers.

Een centraal leerloket
Leerzoekenden zien door de bomen het bos niet meer, niet alleen als het aankomt op de vele regelingen en subsidies die er zijn, maar ook bij het uitzoeken welke vaardigheden ze in de toekomst nodig hebben. Er moeten laagdrempelige regionale leerloketen komen waar ondersteuning wordt geboden bij het inventariseren van de persoonlijke ontwikkeling.

3. Technologische Industrie zelf ook aan zet! 

Natuurlijk is niet alleen de overheid aan zet. We zorgen er met elkaar voor dat bedrijven, onderwijsinstellingen en werknemers beter in staat zijn om hun krachten te bundelen en samen voor alle kennis en ervaring te zorgen die onze nieuwsgierigheid en ontdekkingsvermogen kunnen voeden. Enkele voorbeelden van waar we vanuit te technologische industrie op inzetten:

Leven lang ontwikkelen start met de leercultuur binnen een bedrijf
Er wordt in opdracht van de sociaal partners in de technologische industrie een uitgebreide campagne leercultuur ontwikkeld en uitgerold om medewerkers en bedrijven te stimuleren uit hun comfort zone te komen en nieuwe dingen te ontdekken.   

De technologische industrie jaagt de ontwikkeling van technohubs aan
In de toekomst verwachten we dat leren en werken, scholen en bedrijven steeds verder in elkaar zullen vervloeien als het gaat over leren en ontwikkelen. Technohubs moeten een excellente opleidingsinfrastructuur bieden waar zowel jongeren als werkenden geschoold worden op het gebied van techniek, ICT en technologische ontwikkelingen. Door het aanjagen van technohubs willen we dat alle werkenden in hun eigen regio een plek hebben waar zij aan de slag kunnen gaan met innovatie, leren en ontwikkelen en in contact komen met de onderwijsinstellingen. De technologische industrie heeft hier een budget van €5.000.000,- voor toegezegd. 

Skills als uitbreiding op innovatiefocus van fieldlabs
Vanuit de volle overtuiging dat het up-to-date brengen van kennis en vaardigheden van medewerkers en teams binnen organisaties een onmisbare schakel is in de digitalisering van organisaties wordt in het impulsprogramma de nadruk gelegd op een Smart Industry Leerinfrastructuur. Hiervoor worden de fieldlabs doorontwikkeld en ingezet om een grotere doelgroep (van 600 naar 6000 bedrijven) te bereiken. Met ‘skills’ als uitbreiding op de innovatiefocus van fieldabs, waarbij nadrukkelijk wordt gericht op kenniscirculatie, opleidings- en omscholings- en leven lang ontwikkelen programma’s, realiseren we een doelmatig toegepaste kennisinfrastructuur als basis voor een lerende organisatie en het leven lang ontwikkelen van werkenden in de Smart Industry.

Sluiten