arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Leven Lang Ontwikkelen – Nieuwsgierigheid blijven aanjagen

Ontwikkelen

Door digitalisering, technologische- en sociale innovaties zijn organisaties en de inhoud van werk sterk aan het veranderen. Het is daarom van cruciaal belang dat huidige en nieuwe werknemers continu investeren in hun kennis en vaardigheden. Deze investering in skills draagt bij aan de motivatie van medewerkers, aan efficiency in bedrijven en onderscheidend vermogen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een leercultuur bij bedrijven, een ondersteunende opleidingsinfrastructuur en een beroepsbevolking die hiervoor open staat, actief ondersteund door de overheid.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving, en dus ook voor de arbeidsmarkt. Kwetsbare groepen kunnen door de coronacrisis extra hard worden geraakt. Hierdoor worden wendbaarheid, weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd biedt de crisis ons ook kansen om innovatief te zijn en om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Deze veranderingen stellen het aanpassingsvermogen van mensen en organisaties op de proef. Iedereen zal zich moeten blijven ontwikkelen zodat we de uitdagingen en transities aan kunnen. Leven lang ontwikkelen biedt hiervoor een sleutel, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen

FME pleit daarom voor een doorbraak op leven lang ontwikkelen. Er moet een deltaplan komen. Door de grote hoeveelheid spelers die hiervoor aan zet zijn is dit ook niet gemakkelijk. Het is immers niet alleen aan de overheid. Leven lang ontwikkelen valt of staat bij de mate van samenwerkingsbereidheid van de kerndepartementen (EZK, SZW, OCW en FIN), de verschillende

onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en allerbelangrijkst: het individu. Wij roepen politieke partijen op om ervoor te zorgen dat de transitie er nu echt komt. Er is te lang gepraat. Wij moeten samen de krachten bundelen en er voor zorgen.

Technologische Industrie zelf ook aan zet! 

Natuurlijk is niet alleen de overheid aan zet. We zorgen er met elkaar voor dat bedrijven, onderwijsinstellingen en werknemers beter in staat zijn om hun krachten te bundelen en samen voor alle kennis en ervaring te zorgen die onze nieuwsgierigheid en ontdekkingsvermogen kunnen voeden. Enkele voorbeelden van waar we vanuit te technologische industrie op inzetten:
 

  • Leven lang ontwikkelen start met de leercultuur binnen een bedrijf.

Er wordt in opdracht van de sociaal partners in de technologische industrie een uitgebreide campagne leercultuur ontwikkeld en uitgerold om medewerkers en bedrijven te stimuleren uit hun comfort zone te komen en nieuwe dingen te ontdekken.   

  • De technologische industrie jaagt de ontwikkeling van technohubs aan.

In de toekomst verwachten we dat leren en werken, scholen en bedrijven steeds verder in elkaar zullen vervloeien als het gaat over leren en ontwikkelen. Technohubs moeten een excellente opleidingsinfrastructuur bieden waar zowel jongeren als werkenden geschoold worden op het gebied van techniek, ICT en technologische ontwikkelingen. Door het aanjagen van technohubs willen we dat alle werkenden in hun eigen regio een plek hebben waar zij aan de slag kunnen gaan met innovatie, leren en ontwikkelen en in contact komen met de onderwijsinstellingen. De technologische industrie heeft hier een budget van €5.000.000,- voor toegezegd. 

  • Skills als uitbreiding op innovatiefocus van fieldlabs

Vanuit de volle overtuiging dat het up-to-date brengen van kennis en vaardigheden van medewerkers en teams binnen organisaties een onmisbare schakel is in de digitalisering van organisaties wordt in het impulsprogramma de nadruk gelegd op een Smart Industry Leerinfrastructuur. Hiervoor worden de fieldlabs doorontwikkeld en ingezet om een grotere doelgroep (van 600 naar 6000 bedrijven) te bereiken. Met ‘skills’ als uitbreiding op de innovatiefocus van fieldabs, waarbij nadrukkelijk wordt gericht op kenniscirculatie, opleidings- en omscholings- en leven lang ontwikkelen programma’s, realiseren we een doelmatig toegepaste kennisinfrastructuur als basis voor een lerende organisatie en het leven lang ontwikkelen van werkenden in de Smart Industry.

 

Sluiten