arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Patiëntveiligheid

Arts

Het belangrijkste doel van medische technologie is de kwaliteit en duur van het leven van mensen te verbeteren. Belangrijk is dat behandelingen en ingrepen zo min mogelijk invasief zijn, zodat patiënten worden ontzien en sneller herstellen. Het betekent ook dat medische technologie vóór alles veilig in het gebruik moet zijn. Een onveilig product kan veel schade toebrengen aan mensen en extra kosten genereren. FME is dan ook voorstander van gelijke Europese regels voor de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals de nieuwe Wet op de medische hulpmiddelen: Medical Device Regulation (MDR).

Wat is hiervoor nodig? 

  • Zorg voor beschikbaarheid van innovatieve medische hulpmiddelen
  • Creëer een gelijk Europees speelveld
  • Betrek leveranciers bij het proces voor monitoren productveiligheid
  • Maak informatie voor mensen toegankelijk
  • Richt een kwaliteitsstandaard Veilige Medische Technologie op
  • Betrek leveranciers bij veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis
Sluiten