arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Succesvolle internationale innovatie

Space

Door intensievere internationale innovatiesamenwerking kan de technologische industrie zich als internationaal koploper positioneren. Internationale ontwikkeltrajecten zijn voor bedrijven echter zeer risicovol. FME zet daarom in op gerichte ondersteuning voor internationale innovatiesamenwerking waarbij bedrijven wereldwijd toegang hebben tot de beste kennis en kunde, concurrentievoordeel hebben door toepassing van slimme productietechnologie en continu op basis van de meest vooruitstrevende businessmodellen werken.

Innovatie is steeds vaker een internationaal proces. Internationale samenwerking bij innovatie is echter niet eenvoudig, zeker niet voor de midden- en kleine industrie (mki). Internationale ontwikkeltrajecten vragen om een lange adem, substantiële investeringen en hoge transactiekosten, terwijl de uitkomsten vaak onzeker zijn. Steun van de overheid bij het opzetten en uitvoeren van internationale innovatieprojecten is dan ook onmisbaar.

In tegenstelling tot omringende landen leunt Nederland op dit moment sterk op Europese instrumenten, en ontbreekt een nationaal innovatie-instrumentarium, met concrete financiële ondersteuning voor bilaterale innovatiesamenwerking. Daardoor kunnen Nederlandse bedrijven niet altijd de budgetten van andere samenwerkingspartners matchen. Ook loopt Nederland ten opzichte van andere landen achter met de inzet van diplomatie voor wetenschap, technologie en innovatie.

Door productieprocessen vergaand te digitaliseren, kan de technologische industrie flexibeler produceren. Door te werken met nieuwe verdienmodellen kunnen technologiebedrijven integrale oplossingen bieden. Beide leveren de sector een aanzienlijk concurrentievoordeel op, maar worden nog niet optimaal ingezet.

Wat willen we bereiken?

Succesvolle internationale innovatie door:

  1. Een internationaal concurrerend overheidsinstrumentarium met in ieder geval een instrument gericht op bilaterale innovatie- en handelssamenwerking en verdubbeling van de capaciteit van het internationale innovatie-attachénetwerk.
  2. Het sluiten van een Innovatiepact met Duitsland waarin wij gebruik maken van elkaars sterktes en wij door efficiënte bilaterale innovatiesamenwerking op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg, een voortrekkersrol innemen om de Europese economie te verduurzamen en competitiever te maken.
  3. Vaart te maken om internationale concurrentie op het gebied van Smart Industry voor te blijven via uitvoering van de Smart Industry Implementatieagenda.

Meer bewustzijn bij de technologische industrie over de voordelen van nieuwe  businessmodellen, en hoe ze deze in hun specifieke situatie kunnen inzetten om internationale kansen te benutten.

Sluiten