arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Verdedig de economie, investeer in veiligheid en defensie

Oog

De wereld is én onrustig én innoveert spectaculair, terwijl de eisen aan de beschikbaarheid en inzet van eenheden toenemen. Een fundamentele gedaantewisseling van onze defensie is daarom noodzakelijk. Elke stilstand is achteruitgang. Veiligheid is een essentieel onderdeel van deze Europese strategische autonomie. Om die veiligheid te kunnen bieden moet Europa ook een serieuze speler zijn op het gebied van moderne defensiebenodigheden. FME heeft samen met VNO-NCW, MKB Nederland, NIDV, TLN een defensiefiche opgesteld en roept de regering op om substantieel meer geld beschikbaar te maken voor defensie.

Innovatie is het sleutelwoord: moderne technologieën verbreden het speelveld en vragen om innovatieve oplossingen. Binnen Nederlandse innovatie, met name in de high tech en IT, zijn andere landen concurrerend, zo niet vooroplopend. Daar kunnen de Nederlandse publieke veiligheidsdiensten hun voordeel mee doen, terwijl verdere (gemeenschappelijke) ontwikkeling ook deze industrie weer verder helpt. Samen met brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, NIDV en TLN heeft FME daarom een gezamenlijk formatiefiche opgesteld. 

Wat willen we bereiken?

We dagen het Kabinet uit daarvoor substantieel meer geld beschikbaar voor te maken en roepen gezamenlijk de nieuwe regering op het volgende te doen:

  • Faciliteer ondernemerschap op de defensiemarkt. De defensiemarkt is van oudsher een complexe markt voor (MKB-)ondernemers, omdat deze vaak grote investeringen vergt terwijl er weinig private investeerders zijn, lange looptijden kent en landen hun eigen defensie industrie beschermen. Daarom is het van groot belang dat de regering actief het ondernemerschap faciliteert en stimuleert.
  • Sorteer nú met lang- en kort-cyclisch innoveren, kennis, ontwikkeling en opschalen voor op onze toekomstige veiligheid en een weerbare, schokbestendige economie. Geconfronteerd met vraaguitval, zien veel ondernemers zich gedwongen hun investeringen in innovatie terug te brengen. Tegelijk zijn het juíst die investeringen in innovatie, waaronder R&D, die een belangrijke pijler vormen van ons concurrentievermogen. Om relevant, en waar nodig dominant te blijven, moet Defensie meekunnen met het tempo van deze dual use markten door tevens in te zetten op kort-cyclisch innoveren en moderniseren en daar de (financiële) randvoorwaarden voor te creëren.

Bedrijfsleven vertegenwoordigers PDB

Verschillende brancheorganisaties, de NIDV, het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben zich verenigd in Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB). Het PDB is opgericht om de belangen van Nederlands grootste werkgever – Defensie – en van bedrijven uit de industrie op elkaar aan te sluiten. Met als doel: het beschermen van vrede en veiligheid en het versterken van de BV Nederland. Defensie en industrie kunnen van elkaar leren, schaarse middelen doelmatiger inzetten en onze belangen verenigen. Het platform verbindt, deelt kennis, versterkt elkaar en innoveert. Op strategisch niveau wordt gesproken over samenwerking op het gebied van onder andere personeel, cybersecurity en innovatie.

Sluiten