arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Versnelling actieagenda Smart Industry noodzakelijk

Versnelling

Digitalisering van de industrie verdient de komende jaren topprioriteit. Het zal de industrie radicaal veranderen en leiden tot nieuwe business proposities, innovatieve producten, concepten en diensten. Wij willen de digitalisering bij onze lidbedrijven versnellen met als resultaat dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft. Met deze doorbraak houden we de Nederlandse industrie wereldwijd competitief.

Digitalisering van de maakindustrie is een internationaal dominante ontwikkeling. Robotisering, kunstmatige intelligentie, 5G en Big Data stellen bedrijven in de maakindustrie in staat om productontwikkeling en productieprocessen radicaal te vernieuwen en geheel nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Nederland moet op dit terrein de koploperpositie binnen Europa veiligstellen. Snelle digitalisering van de zorg, energiesector, mobiliteit en de middelgrote en kleine industrie (MKI) is ook nodig om de grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Wat willen we bereiken?

Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie bieden veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Nederland moet in een hogere versnelling komen. Hiervoor is nodig:

  1. Versnelling van de Actieagenda Smart Industry.
  2. Een structurele financiering voor Smart Industry ontbreekt. FME pleit ervoor om vaart te maken met de structurele financiering van de versnellingsagenda Smart Industry, te beginnen met de financiering van Fieldlabs, zoals ook in de landen om ons heen gebeurt.
  3. Leven lang ontwikkelen: zonder opgeleid personeel is verregaande digitalisering niet mogelijk. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd de leercultuur in ondernemingen verbeteren.
  4. ICT-kernvoorwaarden: wij moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie. 
Sluiten