arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Wereldwijde acceptatie van producten

Wereldwijd

Internationalisatie, ict-toepassingen en interoperabiliteit van processen maken het wegnemen van internationale handelsbelemmeringen steeds belangrijker. FME maakt zich sterk voor wereldwijde acceptatie van producten. Harmonisatie van regelgeving en normalisatie van technische producten en processen zijn belangrijke middelen om dat doel te bereiken. Ook de uittreding van het VK vraagt bijvoorbeeld opnieuw een harmonisatie van productregelgeving en standaardisatie.

Mondialisering van de markt

Aandacht voor internationaal ondernemen staat bij FME bovenaan de agenda. In een sector die in belangrijke mate zijn omzet haalt uit exportactiviteiten, is dat ook logisch. Concurrentie is goed voor het bedrijfsleven, maar dan moet er wel een gelijk speelveld zijn. FME bewaakt daarom het level playing field voor Nederlandse bedrijven en streeft tevens naar een beperking van de administratieve lasten. Ongelijkheid ontstaat bijvoorbeeld doordat Nederlandse bedrijven aan strengere eisen moeten voldoen dan bedrijven uit andere (EU-)landen. Een ongelijk speelveld kan ook ontstaan omdat onvoldoende markttoezicht aan de buitengrenzen leidt tot instroom van inferieure producten. Ook bij de uittreding van het VK moet worden geborgd dat de stroom van technische producten wederzijds aan de van toepassing zijnde regels en veiligheids- en gezondheidsstandaarden blijft voldoen.  

Door de hoge mate van internationalisering van de technologische industrie zijn geharmoniseerde regelgeving en wederzijdse erkenning door technische standaardisatie voor onze bedrijven van cruciaal belang. Daarnaast vragen ict-koppelingen voor interne processen en voor de verbinding met processen van derden en bijvoorbeeld steeds verder gaande robotisering  om vergaande standaardisatie.

Wat willen we bereiken?

Wij zetten ons in voor harmonisatie van Europese productregelgeving en  we maken ons hard voor normalisatieafspraken op Europees én wereldwijd niveau. Een aantal speerpunten heeft onze permanente aandacht:

  1. Europese regelgeving | Speerpunt van FME is het bevorderen van en meewerken aan goede technische regelgeving voor onze leden en het voorkomen van onnodige technische of administratieve barrières bij de totstandkoming of wijziging van regelgeving.
  2. Normalisatie | FME gaat voor het tot stand komen en bevorderen van een goed geoliede en goed toegankelijke infrastructuur voor normalisatie in de industrie en oefent invloed uit op het resultaat in het belang van onze leden. We bevorderen internationale standaardisatie programma’s voor onze Smart Industry innovaties. Gezien het internationaal karakter van onze leden doen we dat veelal in Europa en steeds meer wereldwijd.
  3. Certificatie | FME maakt zich sterk voor beperking van de administratieve lastendruk door certificatie maar  bevordert  certificatie waar dat in het voordeel van de leden is.
  4. Wij zetten ons in voor een goede Europese marktcontrole om inferieure producten van de markt te weren en zo een gelijk en kwalitatief hoogwaardig speelveld te bevorderen.
  5. We ondersteunen al onze aangesloten branches met kennis van regelgeving en normalisatie. 
Sluiten