arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Tata bouwt nieuwe wandeloven(s)

6 april 2017

Tata Steel gaat voor 2020 één of twee nieuwe wandelovens bouwen in IJmuiden. Twee verouderde doorschuifovens worden buiten gebruik gesteld. Hiermee wil Tata voldoen aan zijn verplichtingen om minder energie te verbruiken. Bovendien is de kwaliteit van staal uit wandelovens beter.

Energiebesparing

Aanleiding om het bericht over de wandelovens naar buiten te brengen, is het akkoord dat de energie-intensieve industrie heeft gesloten met minister Henk Kamp van Economische Zaken. Deze bedrijven hebben toegezegd dat ze tot 2020 samen 9 petajoule (PJ) extra aan energie zullen besparen. Tata Steel neemt daarvan zo'n tien procent voor zijn rekening. Het akkoord vloeit voort uit het Energieakkoord van 2013 en komt bovenop het convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MEE-convenant). Dit moet al leiden tot een besparing van 22 PJ in de periode 2017-2020.

Financiële sancties

De betrokken bedrijven hebben individuele besparingsafspraken. Haalt een bedrijf zijn doelstelling niet, dan volgt een financiële sanctie. De bedrijven kunnen hun besparingen echter wel onderling uitruilen.

Hlsarna

Woordvoerder Robert Moens van Tata Steel beschouwt de bouw van de nieuwe ovens als een logische stap in de bedrijfsvoering. "Het gaat niet alleen om een afspraak met de overheid. Voor onszelf is het ook beter om minder energie te verbruiken, want energie kost geld. Daarom is het terugbrengen van energieverbruik een onderwerp waar we ons al jaren op toeleggen. En daarin nemen we veel grotere stappen dan de bouw van een wandeloven. Binnenkort nemen we bijvoorbeeld weer een proef met HIsarna-installatie, waarmee we werken aan een andere manier om ruwijzer te maken dan in een hoogoven. Dat zijn pas écht grote stappen."

Bron: vraagenaanbod.nl

Sluiten