arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Terugwinning van warmte uit rookgas

6 mei 2019
HeatMatrix

Nu er verschillende installaties tot 5 MW een aantal jaren draaien, gaat HeatMatrix een polymere warmtewisselaar met een vermogen van bijna 10 MW installeren bij BioMCN Delfzijl. BioMCN is een methanolproducent die aardgas als grondstof gebruikt. BioMCN was op zoek naar een technisch en financieel haalbare oplossing om energie uit hun rookgas terug te winnen. Met de oplossing van HeatMatrix kan een zeer significante energiebesparing gerealiseerd worden.

Paul Compagne, BioMCN
"Terugwinning van warmte uit rookgas betekent een lager fossiel gasgebruik in onze methanolproductie."

HeatMatrix ontwikkelde een oplossing voor het relatief grote aandeel aan energie dat in de industrie verloren gaat via rookgassen door de schoorsteen. Door de inzet van warmtewisselaars van polymeren, die warmte terugwinnen uit corrosieve en vervuilende rookgassen van verbrandings- en droogprocessen, kan warmte uit dergelijke rookgassen worden teruggewonnen. Rookgassen waar conventionele metalen warmtewisselaars niet tegen bestand zijn.

De technologie van HeatMatrix kan worden toegepast in raffinaderijen, de petrochemie, de cementindustrie, alsmede in de staal-, papier-, voedsel- en chemische industrie. Afhankelijk van het proces kan er 5-25% aan energie worden bespaard.

Doorrekening in feiten:

Feiten

In heel Nederland heeft de warmtewisselaar een potentiële besparing van 2,5 - 5 Mton CO2 per jaar, met een terugverdientijd van vijf jaar in de chemische industrie, raffinaderijen en bij overige industriële spelers. 

Frank Tielens, CEO Heat Matrix Group
"De polymere warmtewisselaar van HeatMatrix maakt het nu mogelijk om energie met een goede terugverdientijd uit rookgas te halen. Logisch, want in de industrie zit in de rook uit de schoorsteen nog heel veel energie en die energie kan direct hergebruikt worden."

Over HeatMatrix

HeatMatrix is opgericht in 2008 als spin-off van Shell Chemical Legacy Hexion gevestigd in Rotterdam. In de eerste jaren heeft HeatMatrix zich voornamelijk gericht op het ontwikkelen van het product en was uiteindelijk klaar om op de markt neergezet te worden. De uitmuntende resultaten werden bevestigd in testen waarin met corrosieve en vervuilende gasstromen werd gewerkt. Zo werd er meer dan 5% energie bespaard.

Deze inspiratiecase is onderdeel van de 'Klimaatkansenkaart' voor Nederland waarin we aantonen dat technologische innovaties van onze leden bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. De 'Klimaatkansenkaart' is opgesteld door Berenschot in opdracht van FME.

Sluiten