arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Update | NOW-regeling 2.0 aangekondigd

Nieuws
29 mei 2020
NOW-regeling

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli, augustus en september. De verlengde NOW-regeling (de 2.0 versie) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige regeling, maar bevat ook wijzigingen.

De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven, die te maken hebben met omzetverlies, financieel tegemoet te komen. Hierdoor kunnen bedrijven hun medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

DOWNLOAD DE HANDIGE NOW 2.0 FACTSHEET

UPDATE

Aanpassingen 

Zie hieronder de aanpassingen ten opzichte van aan de bestaande NOW-regeling. Deze gelden vanaf 1 juni 2020, ten behoeve van NOW 2.0. Voor de rest blijft de bestaande NOW-regeling in tact.

De NOW-regeling wordt verlengd van 1 juni tot en met 30 september 2020.

  1. De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.
  2. De referentiemaand voor de loonsom wordt gewijzigd van januari naar maart 2020.
  3. Alle bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  4. De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
  5. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen; dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder zullen indienen dan 4 weken nadat de melding aan vakbonden is gedaan.  Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag.
  6. Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

Zodra de definitieve regeling gepubliceerd is, informeren we jullie hierover.

DOWNLOAD DE BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER OVER DE VOORTGEZETTE NOW-REGELING

50 miljoen voor scholing

Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Om dit te stimuleren komt het kabinet met een flankerend crisispakket van 50 miljoen euro: ‘NL leert door’ voor de periode juli 2020 tot eind 2020.

Hiermee worden mensen ondersteund die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. FME pleit er al langer voor dat leren een belangrijker deel wordt van het sociale vangnet, en is blij dat het kabinet hier nu stappen in neemt. Ook zal FME bekijken hoe mensen omgeschoold kunnen worden voor onze sector.  

Sluiten