arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FMEBulletin | vakantiewerk 2021

Publicatie Exclusief voor leden

In de zomermaanden maken veel bedrijven gebruik van scholieren en studenten voor het verrichten van vakantiewerkzaamheden.

Vakantiewerkers zijn weliswaar medewerkers in de zin van het Burgerlijk Wetboek en, indien van toepassing, van de cao, maar de regelingen rond voornamelijk arbeidsomstandigheden en sociale verzekeringen wijken soms in belangrijke mate af van die van reguliere medewerkers. Bovendien hebben de inkomsten van thuiswonende jongeren soms effect op de inkomsten van hun ouders. Vandaar dat FME je met deze bijlage ‘Vakantiewerk’ informeert over een negental onderwerpen.

Meer over FME Bulletin

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.