arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Van staal naar digitaal

15 april 2019
Verkeersborden

Ontdekking: van een verkeerstekendatabase naar IPSM, Intelligent Public Space Management. De verkeerswereld verandert in rap tempo, zo ook de wereld van de verkeersborden.

Spraken we in het verleden over de levering van verkeersborden, nu staat assetmanagement, het slim beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte gedurende een langere contractperiode, centraal. De verkeersborden zelf? Die laten incar-systemen de lokale maximale snelheid zien en beïnvloeden mogelijk het routeadvies. Maar hoe kom je van traditioneel assetmanagement naar smart assetmanagement? Verslag van een zoek- en ontdekkingstocht.

Modern assetmanagement

Modern assetmanagement door HR Groep is het opschonen van de openbare ruimte en werkt als volgt: samen met partner Cyclomedia wordt beeldmateriaal ingewonnen van de openbare ruimte. Hieruit wordt – via beeldherkenningsalgoritmen en gegevens verrijkingstools – informatie ingewonnen omtrent de aanwezigheid en positie van verkeersborden. Dit verschaft overzicht en inzicht van de bestaande situatie (assets). Deze data wordt vervolgens gescreend en beoordeeld door verkeerskundigen. Zo wordt op lokaal niveau gewerkt aan de 'veilige vierkante kilometer' (optimale inrichting van de openbare ruimte).

Al gauw bleek dat deze data waardevol is voor incar-systemen en route-applicaties. Het beschikbaar maken van deze ingewonnen data voor incar-systemen is dan ook uitzonderlijk belangrijk. Op termijn zal alle ingewonnen data elkaar gaan overlappen en zo integraal landelijk te gebruiken zijn in ITS-toepassingen.

Zowel op landelijke, provinciaal, gemeentelijk en uitvoerend niveau is er behoefte aan actuele, betrouwbare en complete assetinformatie. Maar hoe borg je onder regie van de wegbeheerder(s) dat deze data consequent en adequaat worden beheerd? Binnen de openbare ruimte werken verschillende beheerders naast elkaar. Onder regie van deze beheerders worden werkzaamheden uitbesteed. Vervolgens rijst de vraag: 'Wie is er verantwoordelijk voor het geheel?'

Verkeersborden met slimme sensoren

Het initiatief werd genomen om verkeersborden uit te rusten met slimme sensoren. Hiermee wordt een actuele betrouwbare database gecreëerd die de wegbeheerder realtime informeert over de toestand van objecten, zoals: eventuele scheefstand, verdraaiing, aanwezig- of afwezigheid. Op basis van deze gegevens kunnen wegwerkzaamheden lokaal of zelfs integraal worden gepland en begeleid.

Na onderzoek naar een kosteneffectieve remote-management-netwerktechniek bleek het met LoRa van KPN mogelijk om een idee voor Intelligent Public Space Management verder uit te werken. Binnen de branche is nu besloten om gezamenlijk verkeersborden en andere assets te voorzien van sensoren om zo remote assetmanagement te vereenvoudigen. Door bijvoorbeeld een verkeersbord te voorzien van sensoren wordt het mogelijk dat het bord een melding geeft van een verandering door een aanrijding, kanteling of verdraaiing. Zo is het dus voor de beheerder mogelijk om assets op afstand te bewaken. Tevens kan de data zo ontsloten worden naar navigatiesystemen en uiteindelijk naar zelfrijdende auto’s.

Van smart assetmanagement naar smart solutions

Slimme sensoren maken niet alleen assetmanagement mogelijk (wat/waar) maar informeren de beheerder mogelijk ook over de eigen omgevingstoestand. Zo kan informatie worden verzameld over temperatuur, luchtkwaliteit, weersomstandigheden, bezettingsgraad van parkeergarages en fietsenstallingen. Al deze data kan slim worden gebruikt om de openbare ruimte veiliger, schoner en comfortabeler te gaan maken. Zo kunnen bijvoorbeeld afvalinzamel routes veilig afgestemd worden op piekmomenten bij scholen.

>
Sluiten