arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Verruiming BMKB-regeling vanwege het coronavirus

Nieuws
16 maart 2020

Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen mkb-bedrijven eerder en meer geld lenen.

Eind vorige week heeft het kabinet via een brief aan de Kamer verschillende economische maatregelen in kaart gebracht voor bedrijven die worden getroffen door het coronavirus. Eén van de aangekondigde maatregelen is de tijdelijke verruiming van de BMKB-regeling voor het coronavirus (BMKB-C). Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft besloten de verruiming van de BMKB-regeling versneld open te stellen. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verstrekken en kunnen mkb-bedrijven eerder en meer geld lenen.

BMKB-C-regeling

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus. De aangekondigde verruiming van de BMKB-regeling zorgt ervoor dat de overheid voor een deel borg staat voor mkb-bedrijven die een lening willen afsluiten (bij bijvoorbeeld een bank), maar aan de financier niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

De mkb-bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen gebruikmaken van de BMKB-regeling. Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

Hoe werkt de BMKB-regeling?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan bedrijven, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Bedrijven kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

GA NAAR DE RVO-SITE VOOR MEER INFORMATIE

Bekijk ook deze sites:

Wat houdt de verruimmaatregel in?

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Wil je gebruikmaken van de BMKB-regeling?

Heb je een vraag over de toepassing van de BMKB of de voorbereiding van de financieringsaanvraag voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met het FME Serviceteam.

Reactie FME

FME onderstreept de noodzaak tot verruiming van de BMKB-regeling voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Na eerdere inspanning van FME bij het openstellen van de regeling Werktijdverkorting, is de aangekondigde verruiming van de BKMB-regeling een belangrijke noodmaatregel. Bedrijven hebben dus al meteen profijt van deze gunstige voorwaarden. Deze tijdelijke verruiming van de BMKB geldt tot 30 juni 2022.

De verruiming van de BMKB-regeling zorgt voor meer financiële zekerheid voor bedrijven en dat is zeker nodig. Uit de meldingen die we via FME-meldpunt hebben ontvangen, blijkt namelijk dat ondernemers financiële schade ondervinden door de gevolgen van het coronavirus.

FME blijft van mening dat de verruiming van de BMBK-regeling nog niet voldoende is om bedrijven te ondersteunen in deze tijd. Wij pleiten namelijk ook voor de openstelling van de regeling deeltijd-WW, compensatieregelingen voor ondernemers (voor bijvoorbeeld geannuleerde leveringen) en een stimuleringspakket om de Nederlandse economie draaiende te houden. Zie ook dit eerdere bericht.

Sluiten