arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Versterk het leer- en aanpassingsvermogen van productiebedrijven

8 juli 2020
Geert Huizinga

De coronacrisis heeft een grote invloed op bedrijven in de Nederlandse technologische industrie. Bijna de helft heeft nu al te maken met een flinke omzetdaling, de productie- en toeleverketens in binnen- en buitenland staan onder druk en er is vraaguitval. Vier op de tien bedrijven verwacht binnen een jaar liquiditeitsproblemen.

Door Geert Huizinga, directeur Belangenbehartiging

Industrieel scharnierpunt

Deze zware tijden komen op een technologisch en industrieel scharnierpunt in onze economische geschiedenis. De internationale concurrentie neemt toe, nieuwe technologieën doen hun intrede en transities op het gebied van digitalisering en verduurzaming wachten niet. Bovendien moeten bedrijven in een zeer woelige wereldorde opereren. De verschillende scenario’s die in dit rapport van ABN-AMRO worden gepresenteerd kunnen je aan het denken zetten over de toekomst en hoe je daarop in moet spelen.

"Een slimmere, meer flexibele, robuuste en duurzame industrie kan worden bereikt door ambitieus in te zetten op de volgende fase van het Smart Industry-programma."

Onze digitale infrastructuur 

Onze digitale infrastructuur wordt door de coronacrisis op de proef gesteld, maar blijkt ook in deze tijden van wereldniveau te zijn. De ambitie om het meest flexibele en digitaal verbonden productienetwerk van Europa te hebben wordt nog steeds waargemaakt.

Inzet op innovatie is essentieel

Meer dan ooit staat - na de coronacrisis - het toekomstige groeivermogen van de Nederlandse economie centraal. Verontrustend is dat innovatiebudgetten op dit moment onder druk staan. Inzet op innovatie is essentieel, vooral gericht op ‘smart working’ en ‘smart industry’. Een slimmere, meer flexibele, robuuste en duurzame industrie kan worden bereikt door ambitieus in te zetten op de volgende fase van het Smart Industry-programma. Versterk het leer- en aanpassingsvermogen van productiebedrijven. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.

"Grote transities en toenemende mondiale concurrentie wachten niet. Dit alles vraagt om een actieve rol van de overheid."

Gevraagd: actieve rol van de overheid

Grote transities en toenemende mondiale concurrentie wachten niet. Dit alles vraagt om een actieve rol van de overheid. Stimuleer innovatie door verruiming van de loonkostensubsidie op innovatie via de WBSO-regeling en versnel de plannen voor het Investeringsfonds. Ga door met de groeistrategie. Op termijn moet duidelijk worden in welke technologie en innovaties we in Nederland willen investeren. Voorbereiding hierop vraagt om specifieke stimuleringsregelingen, gerichte aanbestedingen en een weerbare arbeidsmarkt. Daarnaast moeten we handel tussen landen blijven stimuleren en strijden tegen beperkingen van vrijhandel zoals importheffingen en handelsoorlogen. In de kern betekent effectieve technologieën industriestrategie dat we zowel onze concurrentiekracht als onze weerbaarheid versterken.

Nederland na corona in vier scenario’s

ABN-AMRO heeft een rapport samengesteld met 4 toekomstscenario's per sector. Deze scenario’s zijn gebaseerd op een uitvergroting van de maatschappelijke trends die door de virusuitbraak ontstaan of erdoor worden versterkt. Deze trends kunnen de wereld van morgen ingrijpend veranderen, maar tegelijkertijd is het zeer onzeker welke trend de overhand krijgt of op langere termijn behouden blijft. Om de gevolgen van die trends inzichtelijk te maken zijn in deze scenarioanalyse de ontwikkelingen eenzijdig uitvergroot. De werkelijkheid zal uiteraard genuanceerder zijn.  

De 4 scenario's voor de industrie zijn:

  1. Vrijheid voor de sterken
  2. Open hightech-gemeenschap
  3. De eigen staat
  4. De beschermende staat

Geert Huizinga, directeur Belangenbehartiging bij FME, geeft in bovenstaand blog een reflectie op de geschetste scenario's.

DOWNLOAD HET RAPPORT
Sluiten