arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Weinig schot in onderhandelingen: FME vraagt om nieuwe impuls overheidscommunicatie Brexit

Nieuws
29 mei 2020

In de eerste week van juni staat er een nieuwe ronde Brexit onderhandelingen op de agenda. Tot nu toe is er bar weinig progressie gemaakt. Hoewel de COVID-19 crisis de gemoederen bezighoudt, klikt de ‘Brexit-klok’ nog gewoon door. De Britten geven aan niets te voelen voor uitstel van de transitieperiode en hebben op 19 mei nieuwe importtarieven gepubliceerd. FME maakt zich zorgen dat de broodnodige handelsdeal met de Britten er niet komt, en roept de overheid op om de communicatie richting ondernemers een nieuw impuls te geven.

Brexit onderhandelingen

Toen het Verenigd Koninkrijk (VK) begin dit jaar uit de EU trad, was er met een transitieperiode van 11 maanden al zeer weinig tijd om een handelsverdrag uit te onderhandelen. Het coronavirus heeft hier nog meer roet in het eten gegooid. De onderhandelingen moeten nu online plaatsvinden, wat toch een hele andere dynamiek geeft dan wanneer er 200 onderhandelaars fysiek bijeen kunnen komen. Ook is het proces belemmerd doordat de hoofdonderhandelaars met het virus in thuisisolatie hebben gezeten, en premier Boris Johnson zelfs op de IC is terechtgekomen. Ondanks dit heeft het VK meerdere malen aangegeven geen uitstel van de transitieperiode te willen aanvragen. De Britten hebben daarbij gezegd dat als er eind juni onvoldoende progressie in de onderhandelingen zit, zij zich zullen focussen op voorbereiding op een no deal. Met de harde opstelling van beide partijen op tal van onderhandelingsthema’s is FME niet gerust op een goede afloop.

FME maakt zich zorgen dat de broodnodige handelsdeal met de Britten er niet komt, en roept de overheid op om de communicatie richting ondernemers een nieuw impuls te geven. 

De Britten publiceren nieuwe importtarieven

Hier komt nog bij dat het Britse ministerie van Buitenlandse Handel op 19 mei een lijst met importtarieven publiceerde die het vanaf 1 januari 2021 voorziet voor regio’s waarmee het VK nog géén handelsverdrag heeft.  Zonder handelsakkoord geldt dit dus ook voor de EU.

Voor de technologische industrie is dit slecht nieuws. Allereerst maakt het feit dát de Britten de lijst publiceren, de kans dat ze alsnog met een verlenging van de overgangsperiode akkoord gaan – iets wat tot dusver onbespreekbaar bleek – vrijwel nihil. Omdat het inmiddels bijkans onhaalbaar is om voor 31 december tot een handelsverdrag te komen, komt dit effectief neer op de zo gevreesde ‘no-deal Brexit’. Een situatie waarin bedrijven in een juridisch schemergebied terechtkomen met betrekking tot regels, standaarden en procedures terwijl vertragingen aan de grens logistieke ketens ernstig zullen verstoren.

Als we kijken naar de tarieven zelf, dan is het beeld voor de technologische industrie wisselend. Voor telecom- en aanverwante apparaten, waarvan Nederland jaarlijks voor meer dan twee miljard euro naar het VK exporteert, blijft het nultarief gehandhaafd. Voor de export van voertuigen voor goederenvervoer – waarvan Nederland jaarlijks voor bijna 150 miljoen euro naar het VK exporteert – wordt een tarief van 10 procent gehanteerd. Een verlaging ten opzichte van het 20-procents tarief dat de Europese Unie hanteert. Voor de betreffende Nederlandse fabrikanten is dit een belangrijk concurrentienadeel. Terwijl hun producten voor de Britse markt tien procent duurder worden, zien concurrenten in bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten, de importtarieven juist met tien procent dalen.

Inbreng FME in de Tweede Kamer

Op 18 juni 2020 staat er een Algemeen Overleg over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK op de agenda van de Tweede Kamer. FME streeft naar handel met het VK met zo min mogelijk handelsbelemmeringen. FME vraagt in haar inbreng daarom aandacht voor de volgende punten:

 1. Om handel met het VK zo goed mogelijk te laten verlopen, moet er een breed en diep handelsakkoord komen dat minimaal de volgende doelstellingen nastreeft/afspraken over onderstaande zaken bevat:
  - ​Handhaving van het gelijke speelveld
  - Geen tariefbelemmeringen en eenvoudige oorsprongsregels
  - Geen niet-tarifaire belemmeringen
  - Douanefaciliteiten mogelijk maken
  - Toegang tot overheidsopdrachten mogelijk maken
  - Inzet van gekwalificeerd personeel mogelijk maken
  - Er moet een bepaling worden opgenomen die het vrije verkeer van gegevens vergemakkelijkt.
  Voor meer toelichting op deze punten verwijzen wij graag naar ons position paper dat geschreven is met onze Europese en Britse counterparts.
 2. Hierbij is focus op kwaliteit versus snelheid van de onderhandelingen cruciaal. FME is voor verlenging van de overgangsperiode om te voorkomen dat onze sterk geïntegreerde waardeketens, die al onder druk staan als gevolg van COVID-19, nog meer worden verstoord.
 3. De overheid moet weer een nieuwe impuls geven aan communicatie richting ondernemers over voorbereidingen op een no-deal.

Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer

Sluiten