arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Ziekenhuizen monitoren COVID-19 patiënten in thuisisolatie

15 mei 2020
Webinar

Medtronic Integrated Health Solutions heeft in Europa een oplossing gelanceerd voor het op afstand monitoren van patiënten die besmet zijn met COVID-19.

"Sinds het uitbreken van de pandemie heeft Medtronic al zijn middelen ingezet om zorgprofessionals te ondersteunen bij de zorg voor de COVID-19-patiënten", zegt Frederic Noel, Vice President van Integrated Health Solutions. "De coronacrisis leidt tot een zware druk op de gezondheidszorg en een achterstand in de reguliere zorg. Een manier om dit aan te pakken is om de druk op de zorg te helpen verminderen. Monitoring op afstand kan hieraan bijdragen." 

Patiënten in thuisisolatie volgen

De gegevens die sinds het begin van de crisis zijn verzameld, geven aan dat een hoog percentage van de COVID-19 patiënten die naar de spoedeisende hulp gaan, worden doorverwezen naar thuisisolatie en later vaak alsnog opgenomen worden vanwege verslechtering van hun toestand. De patiënten die in thuisisolatie verblijven moeten nauwlettend worden gevolgd om tijdig te kunnen vaststellen wanneer zij medische zorg nodig hebben. Als oplossing hiervoor heeft Medtronic het 'Remote Follow-up Support Center' ontwikkeld om patiënten die geïnfecteerd zijn met COVID-19 op afstand te monitoren.

Bewaking op afstand

De oplossing die Medtronic biedt in de ziekenhuizen zorgt ervoor dat symptomen van patiënten op afstand gevolgd kunnen worden. Hierdoor komen middelen (mensen?) vrij en worden heropnames voorkomen. Via een app vult en verstuurt de patiënt de vragenlijsten in die samen met zorgprofessionals zijn opgesteld. De antwoorden worden verstuurd naar het klinische team. Via een protocol dat hiervoor ontworpen is, wordt automatisch een behandeling op maat samengesteld. 

Sluiten