Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenGeschiedenis

Krachten bundelen
FME is ontstaan uit een reeks van samenwerkingsverbanden en fusies. Diverse organisaties en verenigingen van werkgevers en ondernemers beloten de krachten te bundelen. In 1997 heeft dit geresulteerd in de formele oprichting van de Vereniging FME-CWM, de vereniging van ondernemers in de technologische industrie.

FME

Na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland twee afzonderlijke ondernemers- en drie werkgeversorganisaties voor de metaal- en elektrotechnische industrie. Deze vijf verenigingen onderscheidden zich van elkaar doordat twee verenigingen zich bezighielden met economisch-technische vraagstukken en de drie overige met sociale belangenbehartiging. De splitsing naar wereldbeschouwing vormde ook een reden voor de verschillende verenigingen. Er bestond wel enige vorm van samenwerking. In 1961 werd besloten de activiteiten te bundelen. Dit mondde uit in de oprichting van de Federatie voor de Metaal- en Electrotechnische Industrie, FME. De vijf verenigingen behielden in deze federatie vooralsnog hun zelfstandigheid. De behoefte om intensiever te gaan samenwerken leidde ertoe dat de vijf moederorganisaties in januari 1974 hun afzonderlijke activiteiten beëindigden om de weg vrij te maken voor één vereniging: de Vereniging voor de metaal- en de elektrotechnische industrie, FME.

CWM

In 1951 richtten de directies van twaalf machinefabrieken en constructiewerkplaatsen in Rotterdam een eigen organisatie op. Samen vormden zij de Contactgroep van Machinefabrieken- en Constructiewerkplaatsen in Rotterdam en Omgeving. Al in 1952 werd de naam gewijzigd in Contactgroep van Werkgevers in de Metaalnijverheid. Na diverse tussenstappen werd in 1991 de naam van de inmiddels gestaag gegroeide organisatie voor het laatst gewijzigd in Ondernemersorganisatie CWM. De nieuwe ondertitel maakte duidelijk dat de doelgroep van CWM inmiddels was uitgebreid: vereniging van middelgrote en kleinere ondernemingen in metaal, kunststof en techniek.

Vereniging FME-CWM

FME en CWM voerden in de jaren negentig met zekere regelmaat gesprekken over nauwere samenwerking. Pas twintig jaar na de oprichting van de Vereniging FME en 45 jaar na de oprichting van de CWM leidde dit tot een fusie tussen beide organisaties. Op 1 januari 1996 richtten FME en CWM samen een nieuwe vereniging op: de Vereniging FME-CWM. Op 1 januari 1997 werd de fusie juridisch voltrokken.

Omwille van het gebruiksgemak heeft het bestuur besloten in de dagelijkse praktijk alleen nog de term FME te hanteren. Officieel blijft de naam Vereniging FME-CWM bestaan.Nieuwe cao Metalektro

Nieuwe cao Metalektro
Laat je stem horen
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Footer