arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Contractmanagement

FME College
Exclusief voor leden

Contractmanagement is het bewaken van naleving van in een contract vastgelegde afspraken en algemene voorwaarden

Tijdens de training wordt gekeken naar de prestatie van de eigen organisatie en helemaal naar die van de leverancier(s). Het managen van een contract wordt gedaan aan de hand van het meten van gemaakte afspraken (prestaties) en het bijsturen hiervan. Dit meten kan zowel op basis van objectieve aspecten aan de hand van outputgerichte KPI's en op basis van meer subjectieve aspecten als de mate van samenwerking.

Om dit proces goed te monitoren is het op de juiste wijze vormgeven van contractmanagement van essentieel belang.

Onderwerpen tijdens deze training

 • Wat is het doel van contractmanagement?
 • Welke stakeholders zíjn er en wat zijn hun belangen bij het contract?
 • Bij wie/welke afdeling is contractmanagement belegd binnen de organisatie?
 • lnkoop en contractmanagement
 • Analyse van contracten
 • Contractmanagementbeleid
 • Elimineren van risico's
 • Regie in contractmanagement
 • Grip op de NPR inkoop
 • Opstellen en beoordelen van het juiste (basis) contract
 • Contractmanagement en juridische aspecten
 • De samenhang van een contract met de eigen Algemene voorwaarden
 • Hoe verloopt de communicatie intern én met de leveranciers
 • Het niet naleven van een contract/afspraken en hoe om te gaan met penalty's
 • Vormgeven van een productieve samenwerking en verbinding met leveranciers

Wat gaat de training opleveren?

Deze training zal de deelnemers helpen bij het ontwikkelen van kennis en inzicht op het gebied van contractmanagement. Dit geldt voor de individuele rol die de deelnemer/medewerker heeft bij het opstellen en monitoren van contracten, alsmede wat het betekent voor de gehele organisatie én de leveranciers. Deze training verhoogt niet alleen het contractbewustzijn, maar geeft ook tools voor de toepassing van contractmanagement. De deelnemers weten hoe om te gaan moet de juridische aspecten rondom projecten. Hierbij speelt de juiste vorm van eenduidige communicatie een grote rol die niet voor meerdere vormen uitlegbaar is.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten