arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Over FME

FME Zoetermeer

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt € 139 miljard en zij exporteren voor € 59 miljard. FME werkt intensief samen met 34 partnerbranches.

Lees onze meerjarenstrategie 2024 - 2030

Verbinden

Verbinden is de basis van ons werk. Als grootste netwerkorganisatie binnen de technologische industrie bouwen we aan duurzame relaties en verbinden we onze lidbedrijven om de krachten te bundelen en te vergroten. Daardoor kunnen ze met elkaar samenwerken en van elkaar leren. We verbinden niet alleen onze lidbedrijven met elkaar maar ook overheden, scholen en andere stakeholders die een rol spelen in de technologische industrie. Door te verbinden, versterken we de positie van de technologische industrie én elkaar!

Het FME Serviceteam

Je markt vergroten, je bedrijfsproces optimaliseren, het beste uit je medewerkers halen? Voor al je vragen staat het FME Serviceteam voor je klaar.

Maak er gebruik van
Serviceteam

Vernieuwen

Vernieuwen is vooruitkijken, out-of-the-box denken en durven opereren. Een behoorlijke uitdaging in een wereld waarin de (technologische) ontwikkelingen zich pijlsnel voordoen. Wij streven binnen FME naar het continu verbeteren van onze prestaties. Daartoe dagen we onze mensen uit om met voorstellen te komen om processen te vernieuwen, open te staan voor nieuwe ideeën en collega’s te betrekken bij vernieuwingen. Door te vernieuwen, blijven we onszelf ontwikkelen. Daardoor beschikken we over de flexibiliteit die nodig is in een wereld die continu verandert.

Bestuur FME

FME bestaat uit 2.200 lidbedrijven. De leden vormen gezamenlijk de Algemene Vergadering. Deze komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Lees meer over ons bestuur
Theo Henrar

Ondernemen

Ondernemen staat voor ons voor initiatief nemen, kansen zien én benutten. Ondernemerschap betekent voor ons écht verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen totdat er een resultaat staat dat er toe doet. Binnen FME stimuleren en herkennen we ondernemerschap in alle rollen die mensen uitvoeren: iedereen kan op zijn of haar manier ondernemend zijn. Binnen alle verschillende functies stimuleren we met elkaar een cultuur van eigen initiatief en pro-activiteit. Mensen nemen de verantwoordelijkheid om voortdurend te streven naar een optimale invulling van hun taak.

Werken bij FME

Op zoek naar een afwisselende en uitdagende job waarin je werkt op het grensvlak van bedrijfsleven en politiek en maatschappelijke kwesties?

Word jij onze collega?
Team

FME in de Regio

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Vanuit kantoren in Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Groningen en Zoetermeer initiëren en ontwikkelen vijf Business Development Managers samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten.

Doe jij ook mee?
Smart Industry

De geschiedenis van FME

FME heeft haar blik op de toekomst, maar ook over de geschiedenis valt genoeg te vertellen. Al meer dan 60 jaar maakt de vereniging zich sterk voor oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en ondertussen onderging de vereniging zelf ook de nodige transities. De historie van FME kenmerkt zich door steeds meer samenwerking: meerdere verenigingen werden samen één. Samenwerking is ook het sleutelwoord voor de professionals die bij FME werkzaam zijn. Zij blikken hier terug en delen hun visie op de ontwikkeling die FME als vereniging doormaakte.

Lees meer over de geschiedenis van FME
FME-CWM gebouw

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten