arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

STANDPUNTEN

Wereldwijd

FME wil technologie optimaal inzetten als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en voor meer welzijn en welvaart van ons allemaal. Of het nu gaat om innovatievraagstukken of arbeidsmarkt en scholing, FME zet zich in voor een sterke, wendbare sector. Op alle voor het bedrijfsleven belangrijke thema’s behartigt FME de belangen van haar leden in zowel Den Haag als Brussel. Naast actieve lobby voert FME onderzoeken uit, organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en klankbordgroepen en komen we met oplossingen voor vraagstukken die ondernemers raken. FME spreekt Kamerleden, volgt debatten op de voet en zit bij ministeries aan tafel om plannen en besluitvorming te beïnvloeden. Soms werken we actief samen met andere organisaties, die onze belangen delen. Ook nemen we Kamerleden mee naar de werkvloer, om te laten zien hoe wet- en regelgeving en actuele problemen van invloed zijn op onze lidbedrijven. Al deze tools zorgen ervoor dat de afdeling belangenbehartiging, op verschillende manieren de belangen van de FME-lidbedrijven behartigt.

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Meer binnen dit onderwerp

Demografische ontwikkelingen, een gespannen arbeidsmarkt en een dalende arbeidsproductiviteit zorgen ervoor dat onze welvaart onder druk staat. Digitalisering en technologisering van werk vragen nieuwe vaardigheden van medewerkers en er is een mismatch tussen aanbod van skills en de behoefte bij bedrijven.

Verduurzaming

Meer binnen dit onderwerp

FME wil de leden helpen bij verduurzaming, en ziet ook dat de lidbedrijven oplossingen bieden voor het energie- en klimaatvraagstuk. FME pleit voor overheidsmaatregelen met impact, zoals het tegengaan van netcongestie en het stimuleren van nieuwe energiedragers zoals waterstof.

Digitalisering

Meer binnen dit onderwerp

Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Technologie is voortdurend in ontwikkeling: we zitten middenin een transitie naar geavanceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar zijn en steeds meer impact hebben. En die ontwikkeling gaat alsmaar sneller, ook internationaal.

Randvoorwaarden

Meer binnen dit onderwerp

Randvoorwaarden vormen de kaders waarbinnen de Nederlandse industrie – ongeacht specialiteit of bedrijfsgrote – opereert. Als randvoorwaarden op orde zijn versterken ze de effectiviteit van al het andere beleid.

Marktsegmenten

Meer binnen dit onderwerp

In verschillende marktsegmenten willen we  belemmeringen voor onze leden wegnemen. Bedrijven die een bijdrage willen leveren aan maatschappelijke uitdagingen van deze tijd moeten alle ruimte hebben om te ondernemen. Denk daarbij aan mobiliteit, verduurzaming, defensie en veiligheid, een duurzame voedselketen en innovaties in de zorg.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten