arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Weerbare en competitieve industrie

Standpunt

Randvoorwaarden

Nederland moet zich blijven inzetten voor een gelijk speelveld en de interne markt verder versterken. Die versterkte markt heeft eenvoudige regels die ondernemers laten ondernemen. In een land als China is de exportpolitiek rechtstreeks verbonden met het binnenlandse industriebeleid en wordt gebruikgemaakt van voordelige exportfinancieringen, staatssubsidies en het afkijken van intellectueel eigendom. Dit bedreigt onze concurrentiekracht. Daarom moeten we in Nederland en Europa goed kijken hoe we omgaan met oneerlijke concurrentie. 

Onze prioriteiten

Internationaal gelijk speelveld

Creëer een eerlijke, competitieve en wendbare omgeving voor het bedrijfsleven. Oog voor een gelijk speelveld is belangrijk en handhaving van regels is de sleutel tot naleving. Buiten én binnen de EU. De EU voorstellen voor een internationaal aanbestedingsinstrument en de verordening tegen verstorende subsidies juicht FME dan ook toe. Wel is het belangrijk dat de Europese Commissie deze ook effectief gaat inzetten. 

Industry

Aantrekkelijk Europees vestigingsklimaat

Maak het Europese vestigingsklimaat aantrekkelijk door inzet van het Europees industriebeleid. Het moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven zich in Europa te vestigen. Dit betekent vol inzetten op het creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor optimale groei en bedrijfsvoering van een innovatief en internationaal competitief technologiebedrijf. 

Harmoniseer regelgeving.

Dit leidt tot verdieping van de interne (digitale) markt en daarmee tot een sterkere Europese industrie. Start-ups en de mki (midden- en kleinindustrie) kunnen makkelijker opschalen als ze zich niet in de regelgeving van 27 verschillende lidstaten hoeven te verdiepen. Zo kunnen Nederlandse bedrijven snel groeien in Europa en massa vergaren. En massa = kassa. 

Smart City Tech Guide

Meetbare aanpak regeldruk

Maak de aanpak van regeldruk meetbaar. Dit zal het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en ondersteunt versnelling bij digitalisering en verduurzaming. Goed dat het nieuwe coalitieakkoord hier oog voor heeft. 

Realiseer toegang tot cruciale kennis, technologie, waardeketens en grondstoffen

Er ligt te veel kennis buiten Europa die wij nodig hebben. Samenwerking met gelijkgestemde landen aan een industriebeleid en grondstoffenstrategie is hiervan een belangrijk onderdeel. 

Samenwerken

Randvoorwaarden

Meer binnen dit onderwerp

Randvoorwaarden vormen de kaders waarbinnen de Nederlandse industrie – ongeacht specialiteit of bedrijfsgrote – opereert. Als randvoorwaarden op orde zijn versterken ze de effectiviteit van al het andere beleid.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten