arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Eerder beginnen is winnen

8 juni 2021
Friso

Begin mei heeft de Europese Commissie naar aanleiding van de coronacrisis een update van de industriestrategie gedaan. Dat was ook nodig. De coronacrisis was een versneller van digitalisering; we zagen hoe afhankelijk we van anderen waren geworden, gesymboliseerd door het Europese onvermogen mondkapjes te produceren en we hebben nog steeds te maken met verstoringen in de aanvoer van grondstoffen.

Door Friso Rip, belangenbehartiger bij FME

De update van de industriestrategie behoudt de eerder ingezette koers maar legt ook nieuwe accenten. Zo herkent en erkent de Europese Commissie het mkb als centrale speler in innovatieve ecosystemen.

Daarnaast wordt de interne markt verder verstevigd om ook in crisis de interne handel mogelijk te maken en er worden stappen gezet om mondiaal het level playing field te verbeteren. Ten slotte kunnen dankzij inzicht in de strategische afhankelijkheden (mondkapjes, grondstoffen) stappen worden gezet deze aan te pakken.

Werk aan de winkel

We kunnen echter niet op onze lauweren rusten. Zo erkent de Commissie het belang van- en de leidende Europese positie op het gebied van advanced manufacturing. Mooi om te horen, maar bij deze erkenning hoort concrete actie. De voorsprong is niet vanzelfsprekend en de concurrentie investeert hevig.

Ook over de Europese strategische autonomie is een discussie gaande. Het gaat dan over de mate van openheid van de Europese Unie:  hoe afhankelijk willen we zijn? Er zijn op dit gebied helaas geen quick fixes. Strategische autonomie moet in ieder geval geen ‘Europe first’ worden. Daarvoor is onze industrie te zeer mondiaal vervlochten. Wel moeten we investeren om mondiaal mee te blijven doen. Dit doen we door het R&D-budget te verhogen naar 3% van het bbp, de Europese streefnorm sinds 2000. Nederland zit momenteel rond de 2,2%. Duitsland zit sinds 2016 wel boven de 3%.

Miljarden

Ook uit de industriestrategie blijkt dat het meer dan ooit zaak is om toegang te verzekeren tot sleuteltechnologieën, grondstoffen en halfgeleiders. Dit zijn de bouwstenen van de digitale en duurzame transities. het is dan ook belangrijk middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek naar alternatieven voor kritieke grondstoffen, re-use, recycling en diversifiëring van waarde ketens.

Verder is het goed mee te doen met de belangrijke projecten van Europees belang (IPCEI) voor technologieën zoals cloud, waterstof en micro-elektronica. Tot slot kunnen we de miljarden van het Europese herstelfonds (RRF) niet op de plank laten liggen. Er is wat dat betreft geen tijd te verliezen.

Stadhouderskamer

Voormalig minister Wiebes zei het al: eerder beginnen is winnen. De keuzes nu bepalen ons succes straks. De centrale vraag: willen we kennis exporteren of importeren?

Met de update van de Europese industrie strategie in de hand hebben we de analyse en de richting voor goed industriebeleid. Nu komt het aan op de middelen en de uitvoering. De bal ligt in de Stadshouderskamer.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten