Privacyverklaring

Cybersecurity

Versie mei 2024

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens FME  verzamelt en gebruikt en wat FME met deze persoonlijke gegevens doet. In het kort:

 • FME zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van jouw persoonsgegevens; 
 • Je wordt geïnformeerd over het gebruik door FME van jouw gegevens; 
 • Je privacy wordt door ons gewaarborgd.

Deze Privacyverklaring geeft slechts het beleid van FME weer en heeft geen betrekking op sites waarnaar op de FME-site een link is opgenomen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Vereniging FME (hierna genoemd: 'FME') gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FME verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je bedrijf lid is van FME, je gebruikmaakt van onze diensten, omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat je stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • Bedrijf;
 • Foto;
 • Handtekening (indien opgevraagd voor het tekenen van een document);
 • Overige persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan het FME Serviceteam.

FME verwerkt mogelijk ook andere gevoelige gegevens die onderdeel kunnen zijn van juridische dossiers, die FME in het kader van haar juridische dienstverlening verwerkt.

Van de leden:

 • Adresgegevens om brieven te kunnen sturen;
 • Datum in dienst, deeltijdfactor;
 • Personeelsnummer;
 • Arbeidsvoorwaardenpakket;
 • FME verwerkt het burgerservicenummer (BSN) en de kopie van een legitimatiebewijs alleen als dit wettelijke verplicht is. Bijvoorbeeld bij het inschrijven van bestuursleden bij de KvK.

FME verwerkt het bankrekeningnummer alleen als dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het organiseren van zaken- en studiereizen.

Waarom hebben wij gegevens nodig?

FME verwerkt persoonsgegevens om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Lidmaatschapszaken;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen;
 • Gebruikmaking van dienstverlening van FME.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

FME bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. 

Persoonsgegevens in juridische dossiers bewaart FME 7 jaar. Voor bepaalde aansprakelijkheidsdossiers geldt een termijn van 20 jaar.

Delen met anderen

FME verstrekt de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of op basis van jouw toestemming.

Welke gegevens worden verzameld op onze website en wat gebeurt er met jouw gegevens?

De door jouw verstrekte gegevens

Als je je aanmeldt voor een van de diensten die worden aangeboden op fme.nl vul je jouw persoonsgegevens in, zoals naam en geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres. FME verzamelt deze gegevens en slaat de gegevens op in een databestand. De gegevens in het databestand worden dus enkel door jou aan FME verstrekt.

Nieuwsbrieven

Wanneer jij je via deze website aanmeldt voor een nieuwsbrief van FME, dan ontvang je een bericht ter herbevestiging van jouw aanmelding. Na ontvangst van jouw herbevestiging sturen wij jou de nieuwsbrief periodiek toe tot het moment van afmelding. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens en voorkeuren uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrieven.

Afmelden

Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om je voor de nieuwsbrief af te melden.

STERK werkgeverschap scan

Bij de STERK werkgeverschap scan vragen wij jou, wanneer je geen lid bent van FME, om je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt onze afdeling Advies mogelijk later om je te benaderen. Wil je weten welke rechten je hebt? Verderop in deze pagina kun je hier meer over lezen.

Cookies

De website www.fme.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Zo kan FME nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. FME kan deze data niet herleiden tot een pc of individu. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Waarom cookies?

Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website jouw browser blijft herkennen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we je gegevens?

FME gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als jij er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat jij en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van je gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heb je?

FME vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar privacy@fme.nl. FME zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kan de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar je keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

​​​​​​​Beveiliging

FME neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@fme.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

FME vindt het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.