arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME steunt Kamerbrief 'Defensie Industrie Strategie en nieuwe geopolitieke context'

10 november 2022
Schip ministerie van Defensie

FME staat positief tegenover de op 2 november gepubliceerde Kamerbrief 'Defensie Industrie Strategie en nieuwe geopolitieke context'. De brief bouwt voort op de in 2018 verschenen Defensie Industrie Strategie (DIS).

Langs de drie lijnen van de DIS – versterken, beschermen en internationale positionering – schets de kamerbrief verschillende maatregelen en beleidsrichtingen. Een aanstaand uitwerkingstraject zal de samenwerking tussen overheid en industrie nader vormgeven.

FME ziet veel positieve aanknopingspunten voor een goede positionering van de technologische industrie. We gaan de komende periode daarom graag in gesprek met de ministeries van Defensie en EZK om hier invulling aan te geven.

De afgelopen maanden is de wereldwijde geopolitieke situatie flink verandert en veel landen zijn hun krijgsmacht gaan versterken. Ook binnen de EU zien we dat de aandacht voor de veiligheidssituatie flink is toegenomen. De Kamerbrief gaat in op deze ontwikkelingen en op hoe de samenwerking tussen Defensie en industrie in het licht van deze ontwikkelingen moet worden versterkt. De noodzaak om meer in EU en NAVO verband samen te werken en ons in Nederland te focussen op de technologiegebieden waar wij in uitmunten en een unieke positie in kunnen hebben komen duidelijk in de brief naar voren.

FME is positief over de richtingen waarmee het kabinet de rol van de overheid als launching customer wil versterken. Zo wil Defensie in een vroege fase van de behoeftestelling nieuwe technologische ontwikkelingen verkennen, waardoor wij innovatieve producten kunnen stimuleren. Ook moeten innovatie-ecosystemen op specifieke domeinen worden versterkt. Daarnaast is het kabinet van plan om de defensie-industrie te stimuleren met meer maatwerk binnen het EZK-instrumentarium. De defensiemarkt is namelijk geen reguliere markt, en FME steunt dit dan ook van harte.

Deze brief vormt het begin van een traject waarin de samenwerking tussen Defensie en industrie nader vormgegeven gaat worden. FME steunt deze aanpak en zal hieraan deelnemen. Op deze manier kunnen industrie en overheid gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de DIS.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten