arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Mobiliteit

Infrastructuur knooppunt

Waterstof in de scheepsvaart, batterijen voor vrachtwagens, personenauto’s met zonnepanelen. Innovaties zijn cruciaal voor duurzaam vervoer van mensen en goederen. FME verbindt leden uit diverse deelsectoren uit de mobiliteitsindustrie met elkaar, maakt technologische ontwikkelingen zichtbaar, verbetert de samenwerking met (decentrale) overheden en bevordert de export van duurzame mobiliteit.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten