arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Slim onderhoud aan infrastructuur bespaart Europa € 200 miljard tot 2040

18 december 2023
WCM Rapport overhandiging

Op 18 december overhandigden FME en World Class Maintenance een rapport over slim onderhoud aan infrastructuur aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Slim onderhoud verlengt de levensduur van infrastructuur en zorgt ervoor dat onderhoudspersoneel deze efficiënter kunnen onderhouden. Met de aanbevelingen uit het rapport kunnen Europese overheden en het bedrijfsleven ruim € 200 miljard besparen tot 2040.

De voorzitters van FME en World Class Maintenance overhandigden het rapport aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport 'Smart Infrastructure Maintenance a Necessity and Opportunity for Europe' is een wetenschappelijk onderbouwd pleidooi om slimmer om te gaan met het onderhouden van infrastructuur. Ook geeft het rapport de aanbeveling tot een Europees expertisecentrum voor slim onderhoud aan infrastructuur.

Inzet technologie heeft de toekomst

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat: "Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een land waar het prettig wonen en reizen is. We investeren de komende jaren daarom meer geld dan ooit in het onderhoud van onze bruggen, sluizen, viaducten en wegen. Een tekort aan personeel en stijgende prijzen zorgt voor extra uitdagingen. De inzet van technologie voor 'slimme' onderhoudsplannen zijn daarom dé toekomst, niet alleen voor Nederland maar voor heel Europa. Op die manier kan er doelgericht en effectief worden gerenoveerd en vernieuwd en dat scheelt in kosten en menskracht. Zo zorgen we dat Nederland ook in de toekomst bereikbaar blijft."

Gericht onderhoud en levensduurverlenging

Hoe vindt slim onderhoud aan infrastructuur plaats? Henk Akkermans, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en directeur van World Class Maintenance en medeauteur van het rapport, laat weten: "Via sensoren is het mogelijk om continu de belasting en slijtage van infrastructuur in de gaten te houden. Kunstmatige intelligentie analyseert vervolgens grote hoeveelheden data en geeft op het juiste moment een melding voor noodzakelijk onderhoud af. Dit zogenaamde 'condition based maintenance' verlengt de levensduur van infrastructuur en verlaagt de onderhoudskosten doordat onderhoudspersoneel gericht aan het werk kan. Bovendien zorgt dit voor minder kostbare en overlast veroorzakende stremmingen op de Europese wegen, vaarwegen en spoorwegen."

WCM Rapport overhandiging

Koppositie Nederland

Theo Henrar, voorzitter van FME: "Wij zijn al jaren aan de slag met ons programma Smart Industry. Slim onderhoud aan installaties in de technologische industrie is daar een belangrijk onderdeel van. Wij zien dat deze manier van onderhoud bij onze leden grote potentie heeft om gerichter onderhoud te plegen en geld te besparen. Onze leden hebben grote moeite om voldoende technisch geschoold personeel aan te trekken en dit soort technologie helpt om de druk te verlichten. Ook zien we dat installaties langer meegaan, waardoor dit ook past in het kader van circulariteit en verstandig omgaan met materialen en grondstoffen. Bovenal zien we dat Nederlandse innovatieve bedrijven een koppositie bekleden op het gebied van Smart Maintenance.

Aanbevelingen

Lokale overheden besteden infrastructuurprojecten vaak aan, maar daar is volgens het rapport onvoldoende kennis over condition based maintenance. Wat moet er gebeuren om dit te veranderen? Lex Besselink, voorzitter van WCM: "Er moet Europees beleid en regelgeving komen op het gebied van smart maintenance. Daarnaast moeten we de technologie promoten en aannemers, opdrachtgevers en onderhoudspersoneel trainen. Daartoe moet er een Europees Experticecentrum komen op het gebied van Smart Maintenance aan infrastructuur. Gezien de leidende positie van Nederland daarin, is in ons land de meest logische plaats daarvoor.”

Het rapport geeft een uitgebreide analyse over de kosten voor onderhoud en nieuwbouw van infrastructuur en wat we daarop kunnen besparen. Bovenal geeft het wetenschappelijk onderbouwde adviezen aan overheden en bedrijven om met smart maintenance aan de slag te gaan.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten