arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Regie en structurele dialoog

Standpunt

Randvoorwaarden

Techniek

Het bedrijfsleven vraagt om structureel meerjarig beleid gebaseerd op een duurzame structurele dialoog met beleidsmakers. Zodat op korte én lange termijn de inzichten en kennis van het bedrijfsleven worden gekoppeld aan de beslissingen van de overheid. Zo komen we tot beter en gedragen beleid met meer investerings- en rechtszekerheid op de lange termijn voor bedrijven. Als de overheid elke vier jaar het roer omgooit moet onze industrie telkens opnieuw inspelen op nieuwe regels en budgetten. Daar kan je niet op  plannen.  

Onze prioriteiten

Nationale Groeicommissie

Stel een Nationale Groeicommissie in als dialoogplatform én denkmotor. De focus van de commissie, waarin verschillende kabinetsleden zullen plaatsnemen (EZK, FIN, BHOS, OCW en SZW), ligt niet op de verdeling van middelen, maar op het componeren van een toekomstbestendige en strategische visie op ons lange termijn verdienvermogen en de stimulerende beleidskaders die daarvoor nodig zijn. 

Tech

Richt binnen ieder ministerie een Technologieberaad op

In zo’n beraad wordt gesproken over de kansen en oplossingen die technologie biedt. Publiek-private samenwerking tijdens de Coronacrisis liet zien welke (snelle) resultaten kunnen worden geboekt als overheid en bedrijfsleven de handen in één slaan en technologie benutten om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Zo kunnen ministeries kennismaken met alle technologie die al bestaat om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. 

Team

Randvoorwaarden

Meer binnen dit onderwerp

Randvoorwaarden vormen de kaders waarbinnen de Nederlandse industrie – ongeacht specialiteit of bedrijfsgrote – opereert. Als randvoorwaarden op orde zijn versterken ze de effectiviteit van al het andere beleid.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten