arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

REACH, SCIP database, Omgevingswet

Standpunt

Randvoorwaarden

Chemisch

Hieronder vind je meer informatie over de Europese REACH-regels, de Omgevingswet die in werking is getreden op 1 januari 2022 en de Substances of Concern In Products (SCIP).

REACH

De Europese REACH-regels zijn erop gericht om het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen terug te dringen en mens en milieu te beschermen. Dit gebeurt door Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (REACH). Deze regels kunnen grote impact hebben op FME-bedrijven en het is voor FME een belangrijk dossier.

Lees meer over REACH
Chemisch

Omgevingswet

Voortvarend wordt gewerkt aan de Omgevingswet die inwerking zal treden op 1 januari 2022. FME is van mening dat met name het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor het bedrijfsleven zal leiden tot een vereenvoudiging, en tot een betere kenbaarheid van de regelgeving. FME vindt echter ook dat er grote gevaren schuilen in de ruime mogelijkheden voor gemeenten om lokaal milieubeleid vast te stellen, daar zouden stringenter kaders voor moeten komen.

Lees meer over de Omgevingswet
Gebouwde Omgeving

SCIP Database

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op basis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) de taak gekregen een database in te richten over Substances of Concern In Products (SCIP). Bedrijven zijn vanaf 5 januari 2021 verplicht deze informatie te verstrekken. Doel van de database is inzicht te krijgen in de toepassing van gevaarlijke stoffen in producten en recycling te bevorderen.

Lees meer over de SCIP Database
Gevaar

Randvoorwaarden

Meer binnen dit onderwerp

Randvoorwaarden vormen de kaders waarbinnen de Nederlandse industrie – ongeacht specialiteit of bedrijfsgrote – opereert. Als randvoorwaarden op orde zijn versterken ze de effectiviteit van al het andere beleid.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten