arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Energie, duurzaamheid en circulariteit

Standpunt

Verduurzaming

Regio Noord

In het huidige beleid is goed nagedacht over ontwikkeling en innovatie, maar te weinig over opschaling van technologie. Verschillende nieuwe energietechnologieën zoals (groene) waterstof en energieopslag vallen op dit moment tussen subsidieregelingen (DEI+ en de SDE++) waardoor beloftevolle innovaties niet tot stand komen. Kies dus voor een breed opschalingsinstrument waarvan meerdere technologieën gebruik kunnen maken. FME is daarom blij met de extra middelen voor vroege opschaling energie innovaties uit het coalitieakkoord. 

We hebben haast. We hebben de technologie maar we missen de investeringen, de benodigde infrastructuur en de opschaling. Alleen als we de basis op orde hebben kunnen we onze technologie internationaal vermarkten. 

Onze prioriteiten

Zet in op energiebesparing en proces-efficiency

Dit zowel in de industrie, als in de bredere leefomgeving. Investeer structureel 100 miljoen in Circulaire Economie want er kan 7,2 Mton CO2 mee bespaard worden en is dus zeer kostenefficiënt. Dat betekent dat er minder ‘dure’ infrastructuur nodig is. 

Circulair

Bouw en versnel de aanleg van een slimme energie-infrastructuur

Besteed hierbij meer aandacht aan flexibiliteit door bijv. energieopslag, waardoor de elektrificatie in de industrie mogelijk wordt. 

Investeer in waterstoftechnologie

Het gaat dan vooral om elektrolysers en fieldlabs. Ook hier geldt, we kiezen voor waar we goed in zijn. Zo bouwen we van op onze sterke punten. Daarom pleiten we ook voor investeringsregelingen voor zonnetechnologie op voertuigen, omdat ook hier veel kansen liggen voor Nederland. 

Verleng de RDM-regeling

Daarnaast pleiten we voor investeringsregelingen voor verlenging van de succesvolle RDM-regeling (subsidie R&D mobiliteitssectoren) die helpt helpen kansrijke technologie verder op te schalen, zoals verduurzaming van de mobiliteitssector. 

Reductie bij bedrijven met hoog energieverbruik

6 Megaton CO2 reductie in 2025 bij bedrijven met een hoog energieverbruik en groot besparingspotentieel zoals chemie en petrochemie, voedselproducenten, papier- en glasindustrie en metaalbedrijven 

Energie

Financier EU doelen uit nationaal klimaatinvesteringsfonds

De ODE heffing was bedoeld om de SDE pot mee te financieren. De extra uitdaging richting 2030 en 2050 is enorm. FME vraagt  deze Europese doelen te financieren uit een nationaal klimaatinvesteringsfonds.

Verduurzaming

Meer binnen dit onderwerp

FME wil de leden helpen bij verduurzaming, en ziet ook dat de lidbedrijven oplossingen bieden voor het energie- en klimaatvraagstuk. FME pleit voor overheidsmaatregelen met impact, zoals het tegengaan van netcongestie en het stimuleren van nieuwe energiedragers zoals waterstof.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten