arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Circulaire economie moet in regeerakkoord geborgd worden

17 januari 2024
Agrosector

De voorzitters van de vier transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) hebben in een brief aan informateur Ronald Plasterk opgeroepen om in het regeerakkoord meer aandacht te besteden aan de circulaire economie. Ze vragen hem om hiervoor meer middelen vrij te maken in het regeerakkoord en de koppeling te maken tussen een circulaire economie en de klimaatopgave.

Aanleiding voor de brief is de constatering van de voorzitters dat er onvoldoende tempo wordt gemaakt om de circulaire beleidsdoelen te realiseren, terwijl de urgentie om het tempo te verhogen zienderogen toeneemt. “Circulariteit is cruciaal om onze klimaatdoelen te behalen en biedt kansen voor onze brede welvaart”, aldus de briefschrijvers.

De circulaire economie draagt significant bij aan een sterkere internationale concurrentiepositie en meer bestaanszekerheid.

De eerste aanbeveling is om voor de circulaire materialentransitie dezelfde middelen vrij te maken als voor de energietransitie. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het streven om onafhankelijker te worden van grondstoffen van buiten Europa. Tevens bevordert het de innovatie en biodiversiteit.

Koppeling borgen tussen de klimaatopgave en circulariteit

De tweede aanbeveling voor het regeerakkoord is om de koppeling te borgen tussen de klimaatopgave en circulariteit. De ondertekenaars verwijzen naar toonaangevende studies die melden dat bijna de helft van de CO2-doelen uit de materiaaltransitie moeten komen. Circulaire maatregelen kunnen ook ongewenste effecten van de energietransitie helpen oplossen, zoals het voortijdig afdanken van zonnepanelen.

Koninklijke Metaalunie en FME onderschrijven – als actieve deelnemers van het transitieteam Circulaire Maakindustrie - de oproep van Harald Tepper, waarnemend Voorzitter transitieteam Maakindustrie, en van de andere voorzitters van het Nationaal Programma Circulaire Economie.

Onafhankelijkheid

Gerard Wyfker, beleidssecretaris bij Metaalunie: “In onze verkiezingscampagne ‘Kies voor Gemaakt in Nederland!’ riepen we de politiek al op om de circulaire economie eindelijk echt kernpunt van de klimaatplannen te maken. Er is hier nog veel winst te behalen. Vooral de koppeling van een circulaire economie aan grondstoffen is voor onze sector van groot belang, om minder afhankelijk te worden van het buitenland. Onze oproep aan de politiek: Gebruik en stimuleer de innovatiekracht van de Nederlandse mkb-maakbedrijven om nieuwe circulaire producten en diensten te ontwikkelen en ze op een CO₂-arme wijze te produceren.”

€ 100 miljoen in circulaire economie investeren

Robert van Beek, belangenbehartiger bij FME: “Nederland en Europa zijn te afhankelijk van andere landen als het gaat om kritieke grondstoffen, zoals koper, lithium, of neodymium. Deze metalen zijn nodig voor de bouw van windmolens, elektrische voertuigen of zonnepanelen. Een gecombineerde aanpak van de energietransitie en de grondstoffenstrategie biedt de beste kansen om deze afhankelijkheid terug te dringen en de risico’s voor de Nederlandse industrie te reduceren. Wij roepen de overheid op om structureel € 100 miljoen in circulaire economie te investeren, want hiermee kan er 7,2 Mton CO2 bespaard worden en is dus zeer kostenefficiënt. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten