arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Landbouw, water en voedsel

Standpunt

Maatschappelijke transities

Ons land is sterk in kennis, expertise en technologie op het gebied van landbouw, tuinbouw, veeteelt, water en voedselproductie. De afgelopen 200 jaar hebben we ons vooral gericht om met technologie grootschaliger en intensiever de aarde naar onze hand (proberen) te zetten en uit te putten. Een eindige weg zoals steeds duidelijker blijkt, kijk naar problemen als klimaatverandering, stikstof, achteruit gaande waterkwaliteit en biodiversiteit.

De huidige leidende positie en onze technologische kennis biedt ons de komende decennia  kansen, maar vraagt vooral verantwoordelijkheid om leiderschap te tonen met innovatieve oplossingen voor duurzame, milieuvriendelijke en natuur inclusieve landbouw en voedselproductie. 

Onze prioriteiten

Technologie werkt samen met de natuur

Transitie naar technologie als hulpmiddel om samen te werken met de natuur, o.a. voor kringloop- en precisielandbouw, strokenteelt en agroforestry. De inzet van sensoren, data, AI en robotisering kan hierbij helpen, mits technologie een hulpmiddel blijft en niet het doel wordt. De natuur is complex en tegelijkertijd een goede raadgever. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dataverwerking, machine learning en kunstmatige intelligentie kunnen ingezet worden om die natuur beter te begrijpen ermee samen te werken en daarmee schade te voorkomen. 

Smart Farm

Gebruik ontwikkelde technologie

Stimuleer het gebruik van al ontwikkelde technologie, deze blijft nu vaak op de plank liggen omdat we vast blijven zitten in oude patronen en geen fouten durven te maken. Vaak is het niet de 100% oplossing, maar daarmee nog steeds wel een goede stap in een behandeling naar een natuurinclusievere en dus duurzamere werkwijze. Bovendien stimuleert toepassen van deze technologie het leerproces naar een nog betere behandeling en uiteindelijke oplossing van de huidige problemen. 

Stimuleer internationale samenwerking

Kijk goed naar de rest van de wereld en stimuleer internationale samenwerking. Nederland staat niet alleen, ook in andere delen van de wereld wordt hard gewerkt aan behandelingen of oplossingen voor een weerbaar en duurzaam voedselsysteem. De problemen zijn urgent en daarom is snelheid door te gebruiken en in praktijk- en innovatiesamenwerking te verbeteren, van wat er elders in de wereld al bedacht is, essentieel. 

Farm

Begeleid doelvoorschriften met een Taskforce  

Doelvoorschriften voor boeren onder begeleiding van een landelijke Taskforce. Het reduceren van de ammoniakuitstoot in de veehouderij kan goed met al beschikbare technologie en is een belangrijke stap om de doelen hiervoor te halen. We realiseren ons dat het slechts een deel van de oplossing is, er liggen ook andere uitdagingen rondom water- en luchtkwaliteit, methaanuitstoot en dierenwelzijn. Technologie kan hier zeker bij helpen. De huidige systematiek van toegestane technieken (RAV) belemmert echter de snelheid van het beschikbaar komen van innovaties en daarmee het ondernemerschap en toekomstperspectief van de boer.

Maatschappelijke transities

Meer binnen dit onderwerp

De technologische industrie biedt oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Dagelijks bedenken, maken en verkopen onze lidbedrijven technologie die ons leven verandert. De samenleving verwacht van ons dat we die verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren. Dat willen we verder versterken en nog zichtbaarder maken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.