arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Werkbezoek VVD-Kamerlid van Campen aan Vencomatic

28 februari 2022
Werkbezoek

Afgelopen vrijdag was VVD-Kamerlid Thom van Campen te gast bij FME-lid Vencomatic om te praten over de ECO Air Care unit: een innovatie die zorgt voor stikstofreductie in de pluimveestal. De ECO air care systeem is een compleet luchtbehandeling systeem dat leidt tot directe droging en hiermee forse emissiereductie aan de bron. De ammoniakreductie bedraagt 70-95% en het systeem is voorzien van sensoren voor ammoniak waardoor op elke moment de werkelijke emissie bekend is.

Urgentie

Tijdens het werkbezoek aan Vencomatic is gesproken over de huidige drempels die er zijn voor een snelle uitrol van bewezen innovaties en technologieën. Het kost nu veel tijd en geld om bijvoorbeeld op de zogenoemde RAV-lijst te komen (de lijst met goedgekeurde technologieën), tijd die wij niet meer hebben. Met de huidige sensor techniek is er een veel beter en sneller systeem mogelijk. Gezien de urgentie van het stikstofprobleem, zou het goed zijn als het kabinet toewerkt naar een systeem waarbij de daadwerkelijke emissies leidend zijn. Het is cruciaal dat een nieuwe aanpak juridisch houdbaar is zodat de boer rechtszekerheid heeft wanneer hij deze slimme stalsystemen toepast.

Werkbezoek

Tussentijd

In de tussentijd moet het kabinet snel met een gebiedsgerichte aanpak komen om stikstofemissies zo snel mogelijk te realiseren, waarbij alsnog gebruik gemaakt wordt van de RAV-lijst. De ambities in het coalitieakkoord zijn hoog en FME is er van overtuigd dat bewezen innovaties en technologieën een belangrijke bijdrage hieraan leveren.

Met een brongerichte aanpak - bijvoorbeeld het direct scheiden van mest en urine - kan veel ammoniak en dus stikstof uitstoot voorkomen worden. FME is blij dat het kabinet de kansen en mogelijkheden die technologische oplossingen de sector te bieden, hebben erkent. FME heeft er bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat extra geld noodzakelijk is voor ‘first movers’ die aan de slag willen met nieuwe technologieën.

Lees het standpunt van FME

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten