arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Convenant neemt knelpunten innovaties veehouderijsector weg

4 december 2023
Conenant versnellen innovatie veehouderijsector

Technologiebedrijven en veehouderijen ondervinden nu problemen bij het verkrijgen van vergunningen voor innovatieve stalsystemen. Om dat probleem aan te pakken gaan het rijk, provincies, maatschappelijke organisaties en de sector structureel overleggen om deze problematiek aan te pakken. Samen met lidbedrijven kan FME zo knelpunten vaststellen, en direct bespreken op het juiste ambtelijke niveau.

Met de ondertekening van het convenant Regieorgaan Versnellen Innovatie Emissiereductie Duurzame Veehouderij ontstaat er een maandelijkse overlegstructuur die werk maakt van het terugdringen van de stikstofemissies van veehouderijen. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema en minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal ondertekenden het convenant op maandag 4 december namens het Rijk. Daarmee zien zij in dat de inzet van technologie cruciaal is voor het terugdringen van de stikstofuitstoot bij boeren.

Nijpende problematiek

Namens FME tekende voorzitter Theo Henrar. "Het gat tussen innovatie, haar adoptie en beleid groeit. En dat terwijl de stikstofproblematiek nijpend is. Wij pleiten dan ook voor een structurele samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties, de private sector en kennisinstellingen. Het is goed dat dit nu loskomt en dat het demissionaire kabinet hier werk van maakt."

Henrar laat verder weten tevreden te zijn over de inzet van de sector. "Wij zien dat technologische bedrijven hun nek uitsteken om de stikstofuitstoot van veehouderijen te reduceren en nieuwe technologieën op de markt te brengen. Ook zien we bereidheid bij boeren om te investeren in landbouwinnovaties. Nu moet de vergunningsverlening voor de best mogelijke stallen, met minimale stikstofuitstoot, van het slot. Daartoe is het belangrijk dat we samen met onze leden op het juiste niveau de overkoepelende knelpunten kunnen inbrengen."

Natuur in haar kracht zetten

Ook de FME-leden laten weten dat er behoefte is om de vergunningverlening van het slot te krijgen. Henk Hanskamp, directeur van het bedrijf Hanskamp AgroTech dat innovatieve stalsystemen maakt, komt veel op boerenerven en heeft groot inzicht in hoe je met innovatieve systemen de stikstofuitstoot kan reduceren: "We streven ernaar om dicht bij de natuur te blijven en deze in haar kracht te zetten door urine en feces zorgvuldig gescheiden te houden, net zoals dat in de natuur gebeurt. Op deze manier ontstaan er aparte meststromen die niet verrotten en geen emissies veroorzaken. Zo voorkomen we dat waardevolle natuurlijke stikstof verloren gaat en houden we het in de kringloop. Momenteel wachten we op de benodigde vergunningen om deze oplossing te implementeren bij boeren."

André van Troost, ceo Lely voegt daaraan toe: “Innovatie kan een grote rol spelen in het verduurzamen van de veehouderijsector. De groeiende wereldbevolking vraagt om verstandige keuzes voor de voedselproductie. Ook moeten we vooruitgang blijven boeken op het gebied van milieu-impact van de melkveehouderij en dierenwelzijn. Dit convenant laat zien dat de sector openstaat voor innovatie en de inzet van technologie. Lely kan en wil hier graag een bijdrage aan leveren.”

Samenwerking

Het convenant is een samenwerking tussen het Rijk, de provincies, maatschappelijke organisaties (onder andere de Dierenbescherming) en de sector (onder andere LTO en FME).

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten