arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Impuls geven aan voedselverwerkende industrie

20 december 2023
Suzanne Verboon

Voor innovaties geldt soms dat het voor je bedrijf te vroeg is voor private investeringen, maar de technologie al te ver ontwikkeld is voor kennisinstellingen om vanuit de wetenschap verder onderzoek te doen. Dat is het moment om de samenwerking op te zoeken. Als machinebouwer kan je meedraaien in één van de vele publiek-private samenwerkingen waar FME bij betrokken is en zo nieuwe technologie toepasbaar maken en naar de markt brengen.

Blog door Suzanne Verboon, programmamanager Landbouw, Water en Voedsel bij FME

Dit jaar heb ik namens FME-leden de Kennis en Innovatieagenda Landbouw-Water-Voedsel (KIA LWV) van het ministerie van Economische Zaken mee vorm kunnen geven. Waar willen we als samenleving naar toe als het gaat om onze voedselvoorziening, welke economische kansen zijn er? En hoe kan het bedrijfsleven hieraan bijdragen door innovaties te ontwikkelen en toepasbaar te maken? Die vragen stonden centraal bij deze KIA voor onder andere de topsector Agri & Food.

Eiwittransitie en sleuteltechnologieën

Deze agenda is ontwikkeld door bedrijven, kennisinstellingen en de overheid en geeft richting aan nieuwe samenwerkingsprojecten op maatschappelijke relevante thema's. Denk daarbij aan de eiwittransitie, verwaarding van reststromen en de toepassingen van sleuteltechnologie in de voedselverwerkende industrie. De ontwikkelingen op het gebied van AI, digital twins, vision en robotica gaan heel snel. Met name voor de machinebouwers in de voedselverwerkende industrie biedt de nieuwe KIA LWV kansen om deze baanbrekende technologieën door te ontwikkelen en toe te gaan passen. Kennisinstellingen zijn vaak al met deze technologie bekend en hebben kennis opgebouwd. Via Publiek Private samenwerkingsprojecten (PPS) bepalen de bedrijven de onderzoekslijnen samen met kennisinstellingen om zo deze kennis naar de markt te brengen en ook economisch van waarde te laten zijn. Als jouw bedrijf ook deze kansen ziet nodig ik je graag uit voor een gesprek om deze ideeën concreet te maken.  

Voorbeelden

In een eerder project hebben techbedrijven en kennisinstellingen samen onderzocht hoe je met vision en robotica fruit kunt hanteren. Daar zijn bijvoorbeeld grippers voor ontwikkelt en in een wetenschappelijke setting zijn deze getest. De kennis uit dit project (PPS Handsfree Agrifood) gaat nu mee terug naar onze leden, die er nu de volgende stappen mee zetten en er producten mee ontwikkelen en er internationaal de markt mee op gaan.

“In april van 2024 gaat er een nieuwe oproep open om innovatieprojecten in te dienen. Daarbij zie ik grote kansen voor machinebouwers en integrators in de voedselverwerkende industrie.”

Ook draaien FME-leden mee in het programma betere stallen, betere mest, betere oogst. Samen met Wageningen University & Research (WUR) onderzoeken bedrijven hoe je de stikstofuitstoot van stallen kunt beperken, hoe je stikstof in de kringloop houdt zodat uiteindelijk ook gewassen beter groeien. Deze kennis helpt de leden om hun producten te verbeteren en hun marktpositie te verstevigen.

Ook de Groeifondsen sluiten aan op de kennisagenda. Een voorbeeld hiervan is NXTGEN hightech waarin FME-lid Marel samen met andere bedrijven en kennisinstellingen een pick & place robot ontwikkelt. Een nieuwe generatie robot voor de voedselverwerkende industrie die met vision verschillende ingrediënten van een kant-en-klare maaltijd oppakt, netjes doseert en in de verpakking zet. Met de robot kan snel geschakeld worden tussen verschillende eindproducten en het zorgt voor een efficiënte route van primaire sector naar het bord.

We gaan van start

Ik vind deze voorbeelden fascinerend en ze zijn relevant voor een toekomstbestendige voedselproductie. Bovendien biedt het marktkansen voor onze leden. Iedere dag maak ik mee dat er concrete technologie voortkomt uit subsidieprogramma’s die onze voedselvoorziening verduurzaamt. In april van 2024 gaat er een nieuwe oproep open om innovatieprojecten in te dienen. Daarbij zie ik grote kansen voor machinebouwers en integrators in de voedselverwerkende industrie. Wij hebben geprobeerd om de belangen van deze sector in de innovatie-agenda te krijgen, en FME en de overheid staan klaar om jouw volgende baanbrekende innovatie een impuls te geven richting doorontwikkeling.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten