Ontdek NXTGEN HIGHTECH: Pionierschap in innovatie

NXTGEN Hightech

Stap in de toekomst met NXTGEN HIGHTECH, een gedurfd initiatief dat Nederland een vooraanstaande rol geeft in hightech-innovatie en antwoorden biedt voor onze grootste uitdagingen. Dankzij substantiële steun van het Nationaal Groeifonds en een verbond met meer dan 330 vooraanstaande partners, worden grensverleggende technologieën tot leven gebracht. NXTGEN HIGHTECH verlegt de grenzen in zes vitale domeinen: Handsfree Agrifood, Biomedisch, Composieten, Energie, Laser Satcom en Semiconductors. Binnen dit dynamische speelveld neemt FME het voortouw binnen het domein 'Handsfree Agrifood', dat zich richt op de volledige agrifoodsector.

Stap in de toekomst met NXTGEN HIGHTECH, een gedurfd initiatief dat Nederland een vooraanstaande rol geeft in hightech-innovatie en antwoorden biedt voor onze grootste uitdagingen. Dankzij substantiële steun van het Nationaal Groeifonds en een verbond met meer dan 330 vooraanstaande partners, worden grensverleggende technologieën tot leven gebracht. NXTGEN HIGHTECH verlegt de grenzen in zes vitale domeinen: Handsfree Agrifood, Biomedisch, Composieten, Energie, Laser Satcom en Semiconductors. Binnen dit dynamische speelveld neemt FME het voortouw binnen het domein 'Handsfree Agrifood', dat zich richt op de volledige agrifoodsector.


Handsfree land-tuinbouw en voedselverwerking

Ook in de agrifoodsector is er sprake van arbeidstekorten, terwijl de wereldbevolking blijft groeien naar maar liefst 10 miljard mensen. Meer monden te voeden met minder mensen. Automatisering biedt met behulp van innovatieve technologie en datatoepassingen de mogelijkheid om met minder arbeid meer productie te realiseren, maar er zijn veel uitdagingen en hobbels te nemen voor we zover zijn. De ene tomaat is de andere niet om maar iets te noemen. Door instanties en diverse expertise uit het bedrijfsleven van binnen en buiten de agrifoodsector met elkaar te laten samenwerken wordt met hightech, handsfree agrifood een vanzelfsprekendheid. We nemen je dan ook graag mee wat we allemaal doen binnen NXTGEN HIGHTECH AGRIFOOD om de sector toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan mens en planeet.

Onze use cases:

Het ecosysteem

NXTGEN HIGTECH AGRIFOOD bestaat uit meer dan 60 partners van bedrijfsleven tot kennisinstellingen in drie verschillende sectoren binnen de agrifood waardeketen met 17 Use Cases die lopen over een periode van 7 jaar. Daarnaast er ook overkoepelende sleuteltechnologieprojecten die de waardeketen overstijgen die essentieel zijn voor de handsfree agrifood projecten. Met zoveel verschillende partners die ieder haar eigen belangen hebben, is een sterke onafhankelijke regie met heldere kaders nodig. Met ons dynamische ecosysteem verbinden we alle partijen aan elkaar en zijn we in staat om te faciliteren waar nodig. Zo houden we focus en geven richting om de gezamenlijke ambitie voor een betere planeet, het welzijn van de mens en economische waarde van de sector waar te maken.

De route naar succes

Het ecosysteem heeft als doel om het verdienvermogen voor partners en de economie te versterken en tegelijkertijd maatschappelijke waarde te creëren. Dit begint bij het goed in kaart brengen welke thema’s, knelpunten en behoeftes er spelen en daaruit kansen die er zijn inzichtelijk te maken. Van daaruit stimuleren en versnellen we de innovaties waar dit programma voor staat; een bijdrage aan een handsfree agrifoodsector.

Hoe doen we dat?

Dat is een samenspel tussen:

  • Inspelen op maatschappelijke uitdagingen die er zijn wat zorgt voor relevantie.
  • De innovaties die ontwikkeld worden zo breed mogelijk inzetbaar maken dan uitsluitend het toepassingsgebied om schaalbaarheid mogelijk te maken.
  • Voldoende kennis beschikbaar is en blijft. Talenten enthousiasmeren en opleidingen laten voorsorteren om de continuïteit te borgen. De mensen moeten het uiteindelijk gaan en kunnen doen.
  • De eindgebruikers informeren en enthousiasmeren om de innovatieve technieken te gaan toepassen in hun productieprocessen.
  • Overheden en instanties betrekken om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving het mogelijk maken om innovaties de ruimte te geven en eindgebruikers het kunnen gaan toepassen.

Meer weten of meedoen?

Wil je meer weten of bijdragen aan het ecosysteem van NXTGEN HIGHTECH AGRIFOOD? Neem dan contact met ons op.