NXTGEN HIGHTECH Handsfree Agrifood: Handsfree Voedselverwerking

NXTGEN Hightech

Dit innovatiepakket binnen NXTGEN HIGHTECH Handsfree Agrifood heeft als doel: het bereiken van veilige, handsfree voedselverwerking door geavanceerde technologieën te integreren. Het streven is om voedsel flexibeler, vraaggestuurd en duurzaam te produceren, verwerken en verpakken. Met behoud van voedselkwaliteit, -veiligheid en traceerbaarheid, wordt grondstofefficiëntie verhoogd, arbeidsomstandigheden verbeterd en voedselverspilling verminderd.

Dit innovatiepakket ontwikkelt, test en demonstreert geïntegreerde systemen in een echte productieomgeving. Dit draagt bij aan schaalvergroting van innovaties en versterkt Nederland's wereldwijde positie in de ontwikkeling, productie en export van voedselverwerkingsmachines met IT-platforms en ondersteunende diensten. Doe mee om een toekomst te creëren waarin Nederland vooroploopt in duurzame voedselverwerkingstechnologieën.

De volgende Use Cases vallen onder dit Innovatiepakket:

Use Case 14: Dark Fruit Factory

Een volledig data gestuurd en autonoom pak- en sorteer station voor fruit; meer met minder handjes. Deelnemende koplopers: Greefa, Fruit Masters en Fruit Tech Campus.

Use Case 15: Ready to Go (m)eat

Een flexibele, modulaire, bestuurbare en geoptimaliseerde maaltijdenproductielijn om in te spelen op de (unieke) vraag vanuit de eindklant. Deelnemende koplopers: Marel & One Planet.

Use Case 16: Ready Made Meals

Een flexibele, slimme, arbeidsefficiënte verplaatsbare cobot voor meerdere toepassingen. Deelnemende koplopers: Van Wees Waalwijk, Hessing en Wageningen University & Research.

Use Case 17: Local Tea Production

Tea processing unit: een digitaal & sensor gestuurd mobiel thee processing systeem om op verschillende locaties onder uniforme en constante condities thee te verwerken. Deelnemende koplopers: Local Tea, Van Wees Waalwijk en Wageningen University & Research.

Meer use cases binnen NXTGEN HIGHTECH Handsfree Agrifood

Ontdek NXTGEN HIGHTECH: Pionierschap in innovatie