NXTGEN HIGHTECH Handsfree Agrifood: Handsfree Glastuinbouw

NXTGEN Hightech

Het doel van dit Innovatiepakket binnen NXTGEN HIGHTECH Handsfree Agrifood is het introduceren van nieuwe hightech oplossingen gericht op de glastuinbouw. Hiermee wordt er zorggedragen voor betrouwbare levering, efficiënter gebruik van grondstoffen en het verminderen van verspilling. Dit onderdeel omvat de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, zoals robotica, cybersystemen en kunstmatige intelligentie (AI), om menselijke arbeid te vervangen en kennis te digitaliseren. Dit alles richt zich op het aanpakken van de groeiende behoefte aan duurzaam voedsel en de uitdagingen van tekorten aan geschoold personeel, met een specifieke focus op een duurzame voedselproductie voor dichtbevolkte gebieden.

De volgende Use Cases vallen onder dit Innovatiepakket.

Use Case 10: Collectieve data

Een gemeenschappelijke "taal" voor de glastuinbouw waardoor strategische samenwerking en veilige gegevensuitwisseling tussen verschillende (semi)autonome handsfree kassystemen, -robots en operators mogelijk wordt gemaakt. Deelnemende koplopers: TNO en Hortivation.

Use Case 11: Digital twin

Een digitale infrastructuur waarbij het geraamte van een nieuwe generatie tuinbouwproducten ontstaat. Digital twin wordt ontwikkeld om methoden en oplossingen te verbeteren door gebruik te maken van verschillende soorten data, waaronder klimaatdata, topografische informatie en directe sensordata. Deelnemende koplopers: Sobolt, Hoogendoorn, Lets Grow Com, Gearbox, Beekenkamp, TU Delft en Wageningen University & Research.

Use Case 12: Robot Platform

Een praktisch toepasbare en economisch rendabel modulair robotplatform dat zichzelf technisch en bedrijfseconomisch bewijst binnen een aantal specifieke robottoepassingen. De oogstrobot is inzetbaar voor het plukken van trostomaten, en voor bladbreken bij de productie van tomaten. Deelnemende koplopers: PRIVA, Ridder, Mprise Agriware, TU Delft en Wageningen University & Research.

Use Case 13: After Harvest

After Harvest Robotica ligt de focus op het proces van oogst tot expeditie, met een duidelijke interfacing naar het gerobotiseerd oogsten. De logistieke handelingen en het reduceren van de menselijke invloeden. Daarbij richt het zich op de verbetering van twee belangrijke thema’s: voedselveiligheid en voedselverspilling. Deelnemende koplopers: VDL ETG, VBTI, Bosman Zaal, TU Delft en Wageningen University & Research.

Meer use cases binnen NXTGEN HIGHTECH Handsfree Agrifood

Ontdek NXTGEN HIGHTECH: Pionierschap in innovatie