PPS Handsfree Production in Agrifood

Plant

Het is steeds lastiger om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden die in de agrofood en glastuinbouw sectoren willen en kunnen werken. Dit is een van de kritische succesfactoren voor de ontwikkeling van deze sector in de komende decennia. Er is een versnelling nodig rond de ontwikkeling van innovatieve robots die menselijk handelen kunnen vervangen en die in specifieke omgevingen samen kunnen werken met mensen.

Om te kunnen versnellen heeft deze publiek-private samenwerking zich als doel gesteld om een aantal prototypes van een nieuwe generatie robots te ontwerpen en om handelingsperspectief te ontwikkelen rond relevante kennisvragen die spelen rond robotisering. De vragen en behoefte aan de prototypes komt vanuit de praktijk. Robuuste robot-ontwerpen ontstaan voor het plukken van gerbera’s, de gewasverzorging in open teelten en bij bomen. Kennisvragen richten zich op robot-robot interactie, robot-mens-dierplant interactie, sensing en inschatting van omgeving met bijbehorende risico’s, veiligheid en precieze, goedkope en betrouwbare positiebepaling van robot-platform en robot-actuatoren. Kennisuitwisseling tussen diverse stakeholders vormt een belangrijk onderdeel van dit project. 

Het project kent drie uitgangspunten; de focus op kennisontwikkeling door het ontwerpen en ontwikkelen van concrete ontwerpen en prototypes voor de markt, direct gekoppeld aan het werken aan een aantal kennisvragen belangrijk in de robot toepassingen, en het laten zien waar we mee bezig zijn en daarbij open staan voor kennis en ideeën van externen.  

FME neemt in dit project de rol in van penvoerder. Met een uitgebreid netwerk en activiteit in het AgriFoodTech platform vertegenwoordigt FME hierbij bedrijven actief in verschillende sectoren. Hiermee is FME ook het formele aanspreekpunt van het TKI Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.