arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Oproep aan kabinet: Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

9 februari 2024
Oproep Circalair

Om te zorgen dat we voor essentiële grondstoffen minder afhankelijk worden van andere werelddelen, en om schoner te produceren, moeten we onze productie op nieuwe leest schoeien. In aanloop naar een debat over de circulaire economie volgende week donderdag vragen FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland en Natuur & Milieu de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om veel meer focus, meer capaciteit en intensieve samenwerking op gebied van circulaire economie. Alleen door samen te werken met alle partijen (van winkeliers tot maakbedrijven tot afvalbedrijven, overheden en de samenleving) kunnen we de noodzakelijke stappen zetten om grote productieketens, zoals voor de chemie, bouw(materialen) en kritieke grondstoffen anders te organiseren, zodat we daadwerkelijk minder afhankelijk worden voor onze grondstoffen.

In een pamflet zetten we de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen. Zo kan het bedrijven businesskansen bieden, houden we grip op essentiële grondstoffen en zorgen we voor een schonere leefomgeving. Op het terrein van circulariteit heeft Nederland alles in huis heeft om een koppositie in te nemen in Europa en de wereld. Denk aan onze logistiek, chemie, maakindustrie én onze kennis. Een circulaire economie leidt ook tot minder verspilling, waardoor we minder afval hebben en schone productie, wat leidt tot minder CO2-uitstoot.

Voorstellen

We doen daarom een aantal voorstellen:

  • Door gezamenlijk duidelijke circulariteitsdoelen uit te werken voor de belangrijkste sectoren en grondstoffenketens bieden we duidelijkheid, voorspelbaarheid en investeringszekerheid.
  • Nederland kan in de EU het voortouw nemen voor een eerlijk speelveld voor circulaire bedrijven. Met duidelijke en werkbare (Europese) eisen aan producten stimuleren we de circulariteit en gaan producten langer mee en hebben we er minder van nodig.
  • Voor het terugwinnen en opnieuw gebruiken van deze materialen zijn energie intensieve bedrijven met veel groene energie nodig, koppel daarom beleid voor energie, klimaat en grondstoffen aan elkaar.
  • Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol om komende jaren voor voldoende fysieke ruimte te zorgen voor circulaire activiteiten, zoals ook aanbevolen door het Planbureau voor del Leefomgeving.
  • Verder zijn voor de omslag naar een circulaire economie voldoende structurele financiële middelen nodig, omdat circulaire producten en diensten anders nog niet rendabel zijn. De overheid kan bijvoorbeeld als grootste inkoper de ontwikkeling van circulariteit een belangrijke ruggensteun geven.
  • Stimuleer lokale en regionale initiatieven en betrek actief mkb-bedrijven. Maak het voor iedereen eenvoudiger om circulaire keuzes te maken door te laten zien wat mensen zelf kunnen doen én wat het hen aan voordelen oplevert.
  • Met één coördinerende bewindspersoon voor de circulaire economie kunnen we meer snelheid maken en kunnen de opgaven voor klimaat, energie, (bio)grondstoffen en woningbouw beter op elkaar worden afgestemd, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt en we circulariteit echt opschalen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten