arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

STERK werkgeverschap

Standpunt

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Arbeidsmarkt tech

Er ontstaat op dit moment een mismatch tussen aanbod van arbeid en vraag naar arbeid vanuit de werkgevers. Digitalisering en technologisering van werk vragen nieuwe vaardigheden van medewerkers. Er ontstaat nu een skills-gap die gevolgen heeft voor de bedrijven. Daarom pleit FME onder andere voor de deeltijd-ww, een nationaal skillspaspoort en het toegankelijker maken van de kinderopvang om te zorgen voor voldoende medewerkers met de juiste skills.  

Onze prioriteiten

Deeltijd-ww

Maak haast met de uitwerking van de deeltijd-ww regeling. Zo kunnen tijdens economisch zware tijden vakmensen en kennis behouden worden, zonder dat dit van invloed is op de marktwerking en werknemersrechten gedurende normale economische dynamiek. 

Wendbare arbeidsmarkt

Ondersteun de beweging van baanzekerheid naar werkzekerheid door meer in te zetten op het organiseren van de arbeidsmarkt op skillsniveau. Neem de regie op de implementatie van een nationaal skillspapoort waardoor een omslag in denken kan plaatsvinden naar een waardering van houding en skills in plaats van alleen diploma’s.  

 

Diversiteit en inclusie

Zorg voor de juiste randvoorwaarden waardoor de arbeidsproductiviteit en –participatie stijgen. Maak werk van de nieuwe kabinetsplannen om kinderopvang toegankelijker te maken en maak meer uren werken aantrekkelijk. FME wil 30% vrouwen in techniek in 2030.  

Vrouwen4Tech

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Meer binnen dit onderwerp

Demografische ontwikkelingen, een gespannen arbeidsmarkt en een dalende arbeidsproductiviteit zorgen ervoor dat onze welvaart onder druk staat. Digitalisering en technologisering van werk vragen nieuwe vaardigheden van medewerkers en er is een mismatch tussen aanbod van skills en de behoefte bij bedrijven.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten