arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Voldoende medewerkers met de juiste skills

Standpunt

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Team Cleanroom

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn een katalysator voor groei - zowel economisch als persoonlijk. FME wil naar een toekomst zonder tekort aan technisch personeel. Waar essentiële skills, zoals omgaan met nieuwe technologieën, data-analyse en probleemoplossend vermogen, zowel in het onderwijs vanaf jonge leeftijd als op de arbeidsmarkt stevig zijn ingebed. Mensen leren continu, inde aantrekkelijke, innovatieve werkomgeving die de technologische industrie biedt. 

Onze prioriteiten

Integratie technologie in curriculum van funderend onderwijs

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan omgaan met techniek en technologie moet dit structureel ingebed worden in het funderend onderwijs. Wetenschap & Technologie moet net zo belangrijk zijn als rekenen en taal. Bevorder doorlopende leerlijnen techniek, door deelname van alle vmbo-scholen aan Sterk Techniekonderwijs (STO): samenwerking met mbo wordt regulier en leerlingen krijgen aantrekkelijk techniekonderwijs. 

Onderwijs Technisch

Innovatie beroepsonderwijs

De technische sectoren beschikken over een goed opleidingsinfrastructuur met bedrijfstakscholen. Scholen voor beroepsonderwijs moeten hieraan gekoppeld worden, zodat we leren, werken en innoveren beter met elkaar verbinden. Deze ’Technohubs’ moeten uitgerust worden met de nieuwste technologie, zodat zij aantrekkelijk worden voor jongeren, zij-instromers en werkenden. Zij verbinden technologie aan maatschappelijke uitdagingen en zijn daardoor ook aantrekkelijk voor vrouwen. Hybride docenten zijn een integraal onderdeel van dit beroepsonderwijs. 

Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Wij moeten samen met de overheid en scholen meer leerlingen stimuleren om te kiezen voor een technische beroepsopleiding. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de bekostiging voor technische opleidingen in het mbo en verlaging van het les- en collegegeld voor technische studies. 

Jongere en oudere

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Meer binnen dit onderwerp

Demografische ontwikkelingen, een gespannen arbeidsmarkt en een dalende arbeidsproductiviteit zorgen ervoor dat onze welvaart onder druk staat. Digitalisering en technologisering van werk vragen nieuwe vaardigheden van medewerkers en er is een mismatch tussen aanbod van skills en de behoefte bij bedrijven.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten