arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Vruchtbaar bezoek aan Karien van Gennip, minister SZW

5 september 2022
Overhandiging Strategische Agenda aan SZW

Vandaag heb ik samen met Albert Kuiper, cao-hoofdonderhandelaar namens FNV Metaal, een bezoek gebracht aan Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We werden hartelijk ontvangen door de minister en haar beleidsmedewerker Marieke Snoep.

Blog door Theo Henrar, voorzitter FME

Het blijft speciaal om namens werkgevers en werknemers in de Metalektro gezamenlijk een bezoek  af te leggen aan een ministerie. Het afgelopen jaar hebben we vaker samen bezoeken aan bedrijven en ministeries afgelegd, omdat we samen de problemen willen oplossen waar onze sector voor staat. Onze gezamenlijke doelstellingen hebben we vastgelegd in onze Strategische Agenda Metalektro 2022-2027. Deze agenda hebben we deze ochtend overhandigd aan de minister.

Daarna hebben we met haar een aantal punten besproken die van belang zijn voor een aantrekkelijke sector en voor het welzijn en de welvaart van Nederland. Een van grootste uitdagingen is natuurlijk het enorme tekort aan medewerkers. We hebben toegelicht waar de sector tegenaan loopt en hebben aangegeven wat het ministerie zou kunnen doen om bij te dragen aan het oplossen van het probleem, zoals op gebied van techniekonderwijs.

STAP-regeling

Een van de punten die we aan de orde brachten, is de STAP-regeling.  Hiermee kun je € 1.000,-subsidie krijgen om een opleiding te volgen. Slechts 7 opleidingen die hiervoor in aanmerking komen zijn voor de sector ‘Techniek, Bouw en Productie’. Dit staat in schril contrast met de 204 opleidingen voor Persoonlijke Ontwikkeling of de 126 opleidingen voor Marketing, Communicatie & Media. In de huidige constructie vallen innovatieve opleidingen - zoals georganiseerd of aangeboden door de Technohubs, Fieldlabs en bedrijfs(tak)scholen in de technologische sector - buiten de STAP-regeling of andere relevante regelingen. Daarmee bereikt de regeling niet dat mensen hun positie op de arbeidsmarkt vergroten door om te scholen naar beroepen in de tekortsectoren. Dit vinden we teleurstellend en daarom hebben we de minister gevraagd om deze en andere regelingen breder open te stellen.

Deeltijd-WW

Hiernaast was deeltijd-WW ook een belangrijk agendapunt. We zijn blij dat de vooraankondiging voor deeltijd-WW - waar we al zo lang voor pleiten - in het coalitieakkoord staat en we denken graag mee over de invulling hiervan. De regeling houdt in dat in tijden van zeer bijzondere economische omstandigheden deze geactiveerd kan worden door het ministerie van Sociale Zaken met als doel medewerkers op de langere termijn te kunnen behouden. Een dergelijke regeling helpt bedrijven om kennis en vakmensen te behouden in tijden van crisis, zonder dat dit invloed heeft op de marktwerking en werknemersrechten gedurende normale economische dynamiek. We zijn blij dat het ministerie druk mee bezig is om deze regeling uit te werken. Tevens pleiten we hier voor een gelijk speelveld ten opzichte van een vergelijkbare Duitse regeling.

Het was een zeer geslaagd bezoek dat zeker een vervolg gaat krijgen. Zo willen we samen met de minister, vakbonden en een aantal automotive bedrijven Brainport Industries bezoeken. Hierbij willen we een verdiepingsslag maken op gebied van techniekonderwijs, zij-instroom en deeltijd-WW voor de automotive sector. Ik kijk uit naar de vervolgstappen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten