arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Leven lang ontwikkelen (LLO) en skills

Vergrijzing

Veel banen in Nederland zullen fundamenteel veranderen. Zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen goed inzetbaar blijven. Iedereen in Nederland moet zich daarom kunnen blijven ontwikkelen. In Nederland moeten we met elkaar zorgen voor een helder systeem voor LLO, met voldoende middelen en begeleiding voor werknemers en bedrijven. Dat is een zaak van werkgevers, werknemers en de overheid samen. We werken daarom aan een skillsgerichte arbeidsmarkt. We doen onderzoek naar de skills van de toekomst. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat zijn of haar skills zijn en welke ontwikkelperspectieven daarbij horen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten