arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

In de praktijk brengen van een Leven Lang Ontwikkelen

22 december 2022
Theo Henrar en Kim Putters

Dinsdag heb ik samen met SER-voorzitter Kim Putters en leden van de cao-onderhandelingsdelegaties van FME en de vakbonden een zeer geslaagd bezoek gebracht aan lidbedrijf 3D Makerszone in Haarlem.

Blog door Theo Henrar, voorzitter FME

Op de agenda stond een centraal thema dat voor onze sector enorm van belang is: de continue ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers om hen inzetbaar te houden en om werken in onze sector aantrekkelijk te houden, zodat we nieuwe mensen kunnen aantrekken. Twee middelen die we hiervoor kunnen gebruiken zijn een skillspaspoort en de Smart Makers Academy. Mijn collega’s Hanneke Ackermann en Carolien van Blitterswijk gaven hierover presentaties.

Skillspaspoort

Door de invoering van een skillspaspoort voor de sector willen we duurzame inzetbaarheid vergroten en willen we de instroom, doorstroom en uitstroom optimaliseren. De beweging naar een skillsgerichte arbeidsmarkt wordt erkend. Ook wordt de urgentie ervaren door de huidige mismatch op de arbeidsmarkt en een gebrek aan arbeidskrachten. De toegevoegde waarde van een skillspaspoort wordt erkend en vooral gezien voor het mkb.  Men is zich echter ook bewust van de uitdagingen die daarbij spelen.

Smart Makers Academy

Om te komen tot een schaalvergroting van digitalisering in het mkb, is het nodig dat de benodigde skills bij medewerkers in het mkb worden ontwikkeld. In de Smart Makers Academy worden deelnemers vanuit de basiskennis via  (metro)leerlijnen doorverwezen naar reguliere opleidingstrajecten, fieldlabs en innovatieplaatsen om zo door middel van nanomodules skills te ontwikkelen voor de ’next step’. Op deze manier kunnen flexibel en efficiënt skillsprofielen ontwikkeld worden, die internationaal worden erkend en kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen.

Onmiskenbare beweging

Bij ons allemaal is het duidelijk dat de beweging richting skillsontwikkeling onmiskenbaar is. Herman van Bolhuis, eigenaar van 3D Makerszone en ambassadeur van de Smart Makers Academy: “We moeten gaan werken met een open standaard, een basisinfrastructuur van afspraken waaraan iedereen moet voldoen.”  Albert Kuiper, cao-onderhandelaar namens FNV Metaal: “Voor de technologische sector is het belangrijk dat we een open systeem houden, zodat je ook eenvoudig bij een buurman kunt gaan werken.” Ik voegde eraan toe dat een bedrijf wel zeker moet weten dat een medewerker ook daadwerkelijk de kwaliteit heeft die nodig is voor het werk en de veiligheid.”

Cao Metalektro

In de cao Metalektro afspraken 2022-2024 hebben we opgenomen dat we onderzoeken hoe we deze middelen in onze sector kunnen gaan toepassen en naar de praktijk kunnen brengen. Dit is in lijn met de eerder afgesproken gemeenschappelijke Metalektro Strategische Agenda. Albert Kuiper, FNV Metaal cao-onderhandelaar over de strategische agenda: “Het is voor mij veel waard dat wij op basis van een gezamenlijke visie elkaar vinden.”

In gesprek blijven

Kim Putters was aangenaam verrast over de locatie, en ook over hoe we in onze industrie constructief samenwerken en innovatief zijn rondom het thema Leven Lang Ontwikkelen. Hij vindt het een prachtig voorbeeld dat we het skillspaspoort in onze cao-afspraken hebben opgenomen. Ook de SER blijft zich met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen doorlopend inzetten voor een vanzelfsprekende leercultuur en een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Zo werd in een eerdere publicatie samen met mensen vanuit onderwijs, onderzoek, sociale partners en samenwerkingsverbanden uiteen gezet wat er nodig is om dit te realiseren. Komend jaar zal de SER verder inzetten op kennisdeling, het versterken van netwerken en aandacht blijven vragen voor de ‘mindset’ verandering die nodig is. Kim Putters komt graag nog een keer terug bij FME om te zien hoe het skillspaspoort in de praktijk zal worden toegepast. Daarnaast blijft de SER een rol spelen om de vanzelfsprekendheid van leven lang ontwikkelen, vooral in het mkb, verder te versnellen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten