arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De skills voor de toekomst in de technologische industrie

16 november 2020
Man Vrouw

Technologische innovaties zorgen dat werk verandert en deze verandering gaat steeds sneller. Hierdoor sluit de onderwijspraktijk steeds minder goed aan op de vraag op de arbeidsmarkt. Daarom is hier in opdracht van FME en Koninklijke Metaalunie door onderzoeksbureau Panteia onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek komt een aantal ontwikkelingen naar voren over de skills die medewerkers op mbo-niveau nodig (gaan) hebben.

Veel bedrijven zijn hun productieprocessen aan het automatiseren en de informatiestromen aan het digitaliseren. In dit proces krijgt de medewerker een andere, meer toezichthoudende rol, waar proceskennis en technisch inzicht belangrijker wordt. Een machine weet namelijk niet waarom iets goed of fout gaat, dat moet de mens bepalen.

Digitale skills beheersen

Tegelijkertijd signaleert men de ontwikkeling waar optica, sensoren en software geïntegreerd wordt in producten en productieproces. Medewerkers moeten met deze technologieën om kunnen gaan. Hoe stel je ze af? Hoe kunnen ze het best toegepast worden in de machines en producten? En wat kun je met de data die gegenereerd wordt? Medewerkers moeten brede digitale skills beheersen om technologieën goed te kunnen begrijpen. 

Technologische ontwikkelingen

Door de hiervoor geschetste technologische ontwikkelingen wordt het voor bedrijven mogelijk om aan veel unieke klantvragen te voldoen. De klantvraag staat centraler in het proces en medewerkers komen vaker in contact met de klant. Goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels) worden daardoor steeds belangrijker.

Beter inspelen op vragen

De gevolgen van technologische ontwikkelingen op de benodigde skills op mbo-niveau zijn met dit onderzoek zichtbaar geworden. Het biedt FME de handvaten om samen met het onderwijs aan de slag te gaan om beter in te spelen op de vragen van onze lidbedrijven, zowel voor het opleiden van jongeren, als voor het bij- en opscholen van de medewerkers. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten