arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Techniek

Welke ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van onze sector? Wat betekent dit voor de benodigde skills van onze huidige en toekomstige medewerkers? Onderzoeksbureau Panteia heeft dit onderzocht voor de functies op mbo- en hbo-niveau in de domeinen productietechniek, mechatronica en engineering in onze sector. Dit onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek uit 2020.

Dit onderzoek laat zien dat de gevraagde skills in onze sector sneller veranderen dan voorheen. Digitalisering en robotisering zijn daarbij de grote drijvende krachten. Hierdoor wordt het productiewerk aan de ene kant eenvoudiger, maar neemt de vraag toe naar mensen die in staat zijn het gehele proces te overzien en daar intern en extern goed over kunnen communiceren. Ook gaat kennis over cybersecurity tot de basis behoren. Hoewel de behoefte aan traditionele vakkrachten afneemt, blijven de vacatures voor deze medewerkers moeilijk vervulbaar, doordat te weinig jongeren voor deze opleidingen kiezen.

Webinar l 17 april

Op woensdag 17 april organiseert FME van 9:00 - 10:00 uur een webinar over dit onderzoek. We nemen je mee in de belangrijkste ontwikkelingen in de skills van de toekomst en hoe we vanuit FME aan de slag gaan met deze inzichten. A+O laat zien op welke manieren je nu al kunt werken aan skillsontwikkeling van je medewerkers en hoe je hierbij ondersteund kunt worden.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten